Sam Ghandchiسام قندچي پاسخ به سؤال برخی دوستان درباره نوشتار تازه ی آقای محمد امینی
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/2893-mohammad-amini.htm

مطالب مرتبط:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15

 

mohammad-amini

 

برخی دوستان از نگارنده ی این سطور درباره ی یادداشت تازه ای از آقای محمد امینی که در مورد فدرالیسم قومی، شورای مدیریت گذار و مهندس حسن شریعتمداری منتشر شده، سؤال می کنند. ده روز پیش در نوشتاری تحت عنوان «یادداشتی برای آقای محمد امینی درباره پلمیک با مهندس حسن شریعتمداری» به این موضوعات پرداخته بودم، و در گذشته نیز نظرات خود را در مورد اصل بحث به تفصیل در مقاله ای تحت عنوان «دو سه کلمه درباره بحث اتنیسیته، و جنبشهای برای رفع تبعیضهای اتنیکی، مذهبی و جنسیتی»، بیان کرده ام، و امیدوارم دوستان هر دو نوشته را با دقت و کمی صبر و حوصله، مطالعه کنند.

 

به امید جمهوری آینده‌نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

بیست و چهارم مهر ماه 1398
Oct 16, 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

 

SEARCH