Sam Ghandchiسام قندچي حسن روحانی بعد از سفر نیویورک گفته از انتقال سازمان ملل به کشوری بهتر حمایت می کند

http://www.ghandchi.com/2873-iri-un.htm

مطالب مرتبط:

http://bit.ly/2mSVV60  http://bit.ly/2nG0BfR

http://bit.ly/2nF5J3S    http://bit.ly/2lw8zHK

http://bit.ly/2lRbICg     http://bit.ly/2ntSbbe

http://bit.ly/2lyWbH2     https://bit.ly/2mRNF69

 

rouhani-masih-alinejad

 

روز گذشته درباره ی سفر این هفته ی آقای حسن روحانی به نیویورک برای شرکت در نشست عمومی سازمان ملل، بحث شد. اما حالا که اظهارات آقای حسن روحانی را پس از بازگشت از نیویورک در مورد حمایت از انتقال سازمان ملل از آمریکا به «کشوری بهتر» در مطبوعات دیدم، پیش خود فکر کردم شاید ایشان ایرانِ تحت حاکمیت رژیم اسلامی را در نظر دارند! همین چند روز اخیر که آقای روحانی در نیویورک تشریف داشتند، برادر، و همچنین برادر و خواهر همسر سابق خانم مسیح علینژاد در ایران بعنوان گروگان بازداشت شدند تا این خبرنگار را ساکت کنند، همان کاری که سالها طالبان می کرد و حتی خانواده مخالفان خود را به قتل میرساند؛ این هم تکامل معکوس کوکلاکس کلان های اسلامی ایران، که 40 سال است واپسگرایی یعنی به عقب بردن کل ایران را به جامعه ی اسلامی 1400 سال پیش، به اجرا گذاشته اند. لابد آقای حسن روحانی اینطوری می خواهند سازمان ملل را به کشوری بهتر، منتقل کنند.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

پنجم مهر ماه 1398
Sept 27, 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

SEARCH