Sam Ghandchiسام قندچي  ایزو 9000: تقدیم به دوست عزیز دکتر اسماعیل نوری علا
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/2865-iso9000.htm

مطالب مرتبط:  1     2      3

 

iso9000

 

روز گذشته دو مطلب، اولی تحت عنوان «بازهم درباره دروغ، سیاست جناحی و ایرانیان» و دومی تحت عنوان «مشکل: خودِ جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر»، منتشر شد. نمی دانم تا چه حد توانسته ام موضوع مورد بحث را توضیح دهم. دوباره شب گذشته ویدیویِ مصاحبه ای طولانی را با یکی از این کشک ساب های اپوزیسیون دیدم و گفتم شاید بهتر است طور دیگری موضوع را مطرح کنم. اجازه دهید مثالی بزنم، ممکن است یکی هدف خود را این گذاشته باشد که جلوی خانه اش را هر روز جارو کند، معیار قضاوت در مورد نتیجه ی کار او این نیست که چرا به کره مریخ نرسیده، البته مگر آنکه انتظارش از جارو کردن کوچه، دیدن حضرت خضر باشد که بحث دیگری است.

 

در کشورهای پیشرفته، استانداردی برای ارائه ی محصولات با کیفیت در صنعت وجود دارد بنام «ایزو 9000» که درباره اش کتابها نوشته شده و رمز موفقیت صنعت نرم افزار در هندوستان اجرای کامل «ایزو 9000» از همان روز اول بود وقتی از طراحی اولیه ی نرم افزار تا ارائه آن به بازار و بعد از آن تا از رده خارج شدن محصول، همه با معیارهای ایزو 9000 انجام می شود. معنای ایزو 9000 خیلی ساده است: آنچه می گویی را انجام بده و آنچه انجام می دهی را بگو. شاید اصطلاح «صد تا چاقو بسازه یکیش دسته نداره» در زبان فارسی، بیان فقدان ایزو 9000 در کارها باشد.

 

این یادداشت را به دوست عزیز آقای دکتر اسماعیل نوری علا تقدیم می کنم که از معدود شخصیتهای سیاسی ایران است که استاندارد کاری «ایزو 9000» را در فعالیتهای سیاسی و اجتماعی خود، به کار می برد. شادروان اصغر قندچی نیز که به تازگی درگذشت، در صنعت کامیون سازی، «ایزو 9000» را همه ی عمر، سرمشق خود قرار داده بود. بعد از انقلاب فقط یکبار تصادفاً زنده یاد اصغر قندچی را در نخستین روزهای بعد از انقلاب 57 دیدم و در 40 سال گذشته هیچگاه تماسی نداشتیم تا که خبر درگذشت او را یک ماه و نیم پیش در رسانه ها دیدم؛ اما شنیده بودم 10 روز در همان ماه های اول انقلاب را در زندان اوین در بازداشت و تحت بازجویی بوده، جزئیات را نمی دانم ولی در همه ی آنچه درباره ی اصغر قندچی در چند ماه اخیر در داخل و خارج از ایران منتشر شده، به آن حقیقت تلخ کسی اشاره ای نکرده است. یادش گرامی باد.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

سی ام شهریور ماه 1398
Sept 21, 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

SEARCH