Sam Ghandchiسام قندچي عبور از دره، و  برخی بحثهای متداول درباره ی به اصطلاح نخبگان و عوام
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/2855-nokhbegan-avaam.htm

مطالب مرتبط: http://bit.ly/2kBhDe2   http://bit.ly/2kKuri7

http://bit.ly/2lWE2m0  http://bit.ly/2klsEjt

 

oboor-az-darreh

 

بحثی در اپوزیسیون ایران در مورد آنچه «نخبگان» و «عوام» خوانده می شود، به تازگی راه افتاده است. در گذشته نیز اصطلاح «توده» که بیشتر توسط چپ متدوال شد، به جای «عوام» که در دوران پیش از چپ در اپوزیسیون دوران مشروطه مرسوم بود، برای اشاره به «مردم» به کار برده می شد. در مورد آن دیدگاهها و مشخصاً اصطلاح "توده ها،" پیشتر با بهره گرفتن از پژوهشهای دکتر اسماعیل نوری علا، توضیح داده شد.

 

اما در بحث جاری در مورد به اصطلاح «نخبگان» و «عوام»، اصل موضوع در واقع درک غلط از چگونگی طرح شدن ایده های تازه ی فکری در جامعه، از علاقمندان اولیه تا عموم مردم است، و آن فرآیند که با اصطلاح «عبور از دره» بیان می شود، در مقاله ای تحت عنوان «آینده نگری در آنسوی دره»، حدود 12 سال پیش توضیح داده شده، و در ویرایش تازه ی آن مطلب، به نقش تأسیس حزب سکولار دموکرات ایرانیان در این راستا اشاره شده، و مطالعه ی آن به علاقمندان توصیه می شود.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

بیست و چهارم شهریور ماه 1398
Sept 15, 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

SEARCH