Sam Ghandchiسام قندچي سخنان دکتر اسماعیل نوری علا قابل توجه چپی هایی که هنوز از لغت *توده* استفاده می کنند
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/2222-individuality.htm

مطلب مرتبط: http://bit.ly/2lWE2m0  

 

masses

  

ده سال پیش در نوشتاری تحت عنوان "آینده نگری و کالت های بازمانده جنبش کمونیستی" (1) که نخستین بار 24 سال پیش به زبان انگلیسی منتشر شده بود (2)، موضوع تفاوت فرد و توده به شرح زیر توضیح داده شد:

 

از دیرباز تفاوت اساسی بین تشکیلات افراد آزاد (حزب) با "کالت" ها، "توده" ها و "خلق" ها وجود داشته است. اولی حرکت داوطلبانه کسانی است که به فردیت دست یافته اند، و به دلیل اشتراک در قبول برنامه و پلاتفرمی خاص، نظیر اعضا احزاب مدرن در جوامع پیشرفته، در تشکیلات معینی جمع می شوند. در صورتیکه بر عکس، توده و خلق و انبوهی از انسانها که در تعصبی خاص شریک باشند، در فرقه هایی هم آواز می شوند که رفتارشان با گروههای فاشیستی یا مافیایی همخوان است (3).

 

این تفاوت خیلی مهم است در حالیکه بسیاری از چپی ها علاقه خاصی به لغت "توده" دارند. در واقع در 40 سال گذشته بسیاری از گروه هایی که به صورت گله وار یا توده وار جمع شده بودند از هم پاشیدند، و فردیت (4) و مستقل اندیشی (5) وجه مشخصه فعالین جنبش نوین مدنی و سیاسی ایران شده که ابداً به معنی آنارشیسم نیست، بلکه اذعان به این حقیقت است که گردهمایی آنها و ایجاد تشکیلاتهای سیاسی آینده نگری نظیر حزب سکولار دموکرات ایرانیان (6)، حرکتی توده وار نیست و با جمع  کسانی روبرو هستیم که به فردیت دست یافته اند و آگاهانه انتخاب کرده اند که بصورت جمعی فعالیت کنند. دکتر اسماعیل نوری علا (7) که ده سال پیش زحمت ویرایش مطلب مورد اشاره در بالا را در نشریه سکولاریسم نو کشیدند (8)، روز گذشته در گفت و گویی تلویزیونی این بحث را خیلی ساده توضیح داده اند که بسیار شنیدنی است (9). امیدوارم حتی برای توصیف مردم عادی ایران نیز از همان اصطلاح مردم ایران استفاده کنیم بجای آنکه نظیر چپی های مورد اشاره از اصطلاح "توده ها" که بیشتر برازنده نگرش گروه های فاشیستی و کمونیستی قرن نوزدهم به مردم است، استفاده شود.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

سوم شهریور ماه 1397

August 25, 2018

 

پانویس:

 

1. آینده نگری و کالت های بازمانده جنبش کمونیستی

http://www.ghandchi.com/2063-CommunistCults.htm

 

2. Cults

http://www.ghandchi.com/37-Cults.htm

 

3. آینده نگری و کالت های بازمانده جنبش کمونیستی

http://www.ghandchi.com/2063-CommunistCults.htm

 

4. درباره فردیت

https://goo.gl/91q3p7

 

5. حزب سکولار دموکرات ایرانیان و پلاتفرمی آینده نگر
http://www.ghandchi.com/1227-isdparty.htm

 

6. در حاشیه اپیتاپ کائوتسکی برای درگذشت لنین
http://www.ghandchi.com/2107-kautsky-lenin.htm

 

7. دکتر اسماعیل نوری علا
https://goo.gl/z8Et3N

 

8. آینده نگری و «فرقه»

http://www.newsecularism.com/Ghandchi/051308-cults.htm

 

9. دکتر اسماعیل نوری علا در گفتگو با شهرام همایون در برنامه آخرین لحظه 23 ماه اوت 2018
https://youtu.be/i5oPyBh7Sto?t=7112

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

SEARCH