Sam Ghandchiسام قندچي وقت آن رسیده که سلبریتی های ایران حمایت خود را از آلترناتیو سکولار دموکرات اعلام کنند
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/2829-celebrities.htm

مطالب مرتبط: http://bit.ly/31KEapv     http://bit.ly/30v9abY

 

secular-democracy-celebrities

 

دیگر پس از اینهمه سال بحثهای سیاسی و نظری، آشکار است که آینده ایران را سکولار دموکراسی رقم میزند و امروز در نشریاتی نظیر خبرگاه حزب سکولار دموکرات ایرانیان که بطور 24 ساعته منتشر می شود، همه ی ابعاد جنبش سکولار دموکراسی ایران مورد توجه قرار دارد، و بدینسان آلترناتیو سکولار دموکرات مردم ایران و حقانیت آن، فعالانه در همه ی عرصه های سیاسی، نظری و خبری دنبال می شود. وقت آن رسیده که سلبریتی های ایران علناً از آلترناتیو سکولار دموکرات حمایت کنند که علاوه بر آنکه خواستهای همه ی مردم ایران را برآورده می کند، مشخصاً تنها آلترناتیوِ قادر به پایان دادن به 40 سال فقدان حضور بسیاری از سلبریتی ها در داخل ایران است، بویژه پایان دادن به تبعیض 40 ساله ی رژیم کوکلاکس کلان های اسلامی علیه اکثریت خوانندگان، موسیقیدانان و دیگر هنرمندان ایرانی، کاری که هیچگاه اصلاح طلبان به رغم همه ی قولهایی که دادند، به انجام نرساندند. خانم گوگوش، خانم حمیرا، آقای داریوش، آقای عقیلی کجا هستید و چرا در این باره حرفی نمیزنید؟ نگاه کنید به پرویز صیاد، و دیگر سلبریتی هایی نظیر عارف سرایی ها، که مدتهاست حمایت خود را بطور فعال از آلترناتیو سکولار دموکرات آغاز کرده اند.  جا دارد سلبریتی های ایران، آلترناتیو سکولار دموکرات را نه تنها برای مردم ایران بلکه حتی بخاطر خودشان، بطور فعال مورد حمایت قرار دهند و با مردم در این باره حرف بزنند.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

اول شهریور ماه 1398
August 23, 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

SEARCH