Sam Ghandchiسام قندچي عقب ماندگی، واپسگرایی و شنای لخت دوست دخترم در دوران مجردی
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/2810-shenaaye-lokht.htm

مطالب مرتبط: http://bit.ly/2Yw9PwQ

 

shenaaye-lokht

 

سالها پیش که جوان تر بودم و مجرد، در شهر سن خوزه در شمال کالیفرنیا زندگی می کردم، و دوست دختری آمریکایی داشتم که قبل از زندگی در آن شهر، در شهر دیگری بنام سانتا کروز که حدود یکساعت از سن خوزه فاصله دارد، زندگی کرده بود و پسر 14 ساله ای هم داشت. اولین شبی که مرا برای شام به آپارتمانش دعوت کرد، بعد از شام، با هم شعر حافظ به انگلیسی خواندیم و خیلی خوشش آمد، حدود ساعت 12 شب گفت می دانی الان همه در این مجموعه ی آپارتمانی خواب هستند و بهترین وقت برای شنا است، چون ما لخت شنا می کنیم و در سن خوزه لخت شنا کردن ممنوع است و هر ساعت دیگری لخت برویم استخر، ممکن است باعث شکایت از ما شود. به هر حال اینجانب که عادت به لخت شنا کردن نداشتم، و او هم مسأله ای نداشت که به آنها ملحق شوم یا نشوم، و با پسرش رفتند استخر و لخت شنا کردند و من هم در آپارتمان ماندم و تلویزیون تماشا کردم. می گفت وقتی در سانتا کروز زندگی می کرده همیشه به سواحلی که مخصوص لخت شنا کردن ساخته اند می رفته، و به او لخت مادر زاد بودن در کنار دیگران این احساس را می داده که نمی خواهند هیچ چیزی را از هم مخفی کنند. با اینکه منطق آن دوست دختر سابقم را قبول ندارم و به تصور این قلم، آدم می تواند راحت لخت شود ولی «آب زیر کاه» باشد، و یا برعکس با لخت شدن راحت نباشد، اما با صداقت باشد، و این موضوعات را فرهنگی و مرتبط با عادت می بینم، اما در گذشته نوشته ام که از دیدگاه نویسنده این سطور، تفاوت عقب ماندگی و واپسگرایی فاصله ی زیادی است و شخصاً در بسیاری از عرصه های اجتماعی آدم عقب مانده ای هستم و از جمله اینکه هنوز هم در همه ی عمرم لخت شنا نکرده ام. با این وجود همچنان به باور این قلم، «سخنان آیت الله علم الهدی را درباره زن برهنه در حج، باید با طلا نوشت» برای اینکه نشان می دهد همان 1400 سال پیش هم مسلمانان نسبت به مشرکین، در ارتباط با پوشش، فقط عقب مانده نبودند که برایشان انتخاب پوشش آن خانم ثقیل باشد، بلکه واپسگرا بودند چرا که آن زن مشرک برایش خیلی عادی بوده که وقتی پول نداشته لباس اجاره کند، لخت طواف کعبه می کرده و مشرکین هم مسأله ای با انتخاب آن خانم نداشتند و امری عادی برایشان بوده، در حالیکه مسلمانان الم شنگه راه انداخته اند! البته عقب ماندگی یا واپسگرایی ویژه ی اسلامگرایان نیست. به یاد دارم در دوران انقلاب چند کمونیست را می شناختم که خبردار شده بودند یکی از همقطارانشان در خانه اش استخر دارد، و در استخر شنا می کند، و می گفتند باید در جوی آب مثل فرزندان کارگران شنا کرد، از آنها پرسیدم که آیا شما می خواهید آن کارگران هم در استخر شنا کنند یا نه، گفتند خیر باید افتخار کرد که در جوب لجن شنا کرد و نه مثل خرده بورژواها که آرزوی استخر بورژوازی دارند یعنی حتی آرزوی استخر تمیز و بهداشتی برای فرزندان کارگران از دیدگاه آنها دیدگاهی خرده بورژوایی بود و نه پرولتاری. اینهم از نظرات برخی کمونیستها در کشورهای عقب مانده، البته نه همه، مطمئن باشید آقای دانیل اورتگا رهبر کمونیست نیکاراگوئه اینگونه نمی اندیشد و بارها با مجله پلی بوی مصاحبه کرده است، همانطور که زنده یاد الوین تافلر آینده نگر معروف آمریکایی سالها در مجله پلی بوی، مقاله منتشر می کرد. ضمناً این نوع عقب ماندگی ها ویژه ی موضوع زنان نیست. در این آمریکا افتخار مردم در این است که برای بچه شان از بدو تولد می توان آرزو کرد که روزی بالاترین مقام کشور یعنی «پرزیدنت» شود و به همین دلیل فقدان امکان این آرزو برای سیاهان وقتی برده بودند، تبعیضی آشکار بود، اما مایه ی تأسف است که برای شماری از تحصیل کرده های ایران، افتخار است که هیچگاه بچه هایشان نتوانند چنین آرزوی مقام اول مملکت را داشته باشند و با باستان گرایی همچنان سلطنت طلب هستند و از پادشاهی حمایت می کنند یعنی از این تبعیض آشکار خرسندند. درست است که تعدادی از کشورهای اروپایی با پادشاهی برای نریختن خون بیشتر کنار آمدند، اما این کار از روی اجبار بوده و مایه ی افتخار نبوده و نیست، درباره جان لاک بریتانیایی بخوانید که برای همین حرف، ناچار شد از دموکراسی نوع بریتانیا فرار کند و تبعید اجباری را در آمستردام بپذیرد! رضا پهلوی و بقیه ی سلطنت طلبان ایران در 40 سال گذشته نشان داده اند که دغدغه شان برقراری دموکراسی در ایران نیست بلکه هدفشان سوء استفاده از جنبش دموکراسی خواهی ایران برای احیاء سلطنت پهلوی است.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE
http://www.ghandchi.com

شانزدهم مرداد ماه 1398
August 7, 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران

http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH