Sam Ghandchiسام قندچي شاهزاده رضا پهلوی، شما هم مثل ج.ا.ا.، نماینده ی مردم ایران نیستید
سام قندچی
http://www.ghandchi.com/2732-reza-pahlavi.htm

Prince Reza Pahlavi, Just Like IRI, You Do not Represent Iranian People
http://www.ghandchi.com/2732-reza-pahlavi-english.htm

مطالب مرتبط: https://goo.gl/hoFqBA    https://goo.gl/qeZctL

پی نوشت برای آندسته از سیاستمداران آمریکایی که شاهزاده رضاپهلوی را رهبر اپوزیسیون ایران قلمداد می کنند: لطفاً از خودتان بپرسید که بعد از 40 سال در آمریکا با همه پول و حمایت سیاسی آمریکا، شاهزاده رضا پهلوی نتوانسته حتی یک تظاهرات 200 نفره هربار که رییس جمهورهای رژیم اسلامی به سازمان ملل می آیند در نیویورک راه اندازی کند. س.ق.

 

reza-pahlavi-does-not-represent-iranian-people 
 

شاهزاده رضا پهلوی،

دوباره و دوباره شما شاهزاده رضا پهلوی در ایالات متحده سخنرانی می کنید و این برداشت را می دهید که نماینده مردم ایران هستید. آقای پهلوی، شما طی 40 سال گذشته با استخدام مقامات سابق ساواک برای کار در تشکیلات خود در همین آمریکا، راه های رژیم ارتجاعی و ضد دموکراتیک شاه را در درون آمریکا ادامه دادید، به جای آنکه آنها در دادگاه های جنایت علیه بشریت محاکمه شوند، و به این ترتیب شما با همکاری خود با ساواک سابق به اپوزیسیون دموکراتیک ایران آسیب جدی رسانده اید، چرا که با این کار جنایات مقامات امنیتی رژیم فعلی ج.ا.ا. حاکم بر ایران که اپوزیسیون دموکراتیک را شکنجه کرده و به قتل میرسانند، سفیدکاری می کنید. ما برای پایان دادن به رژیم ارتجاعی و ضد دموکراتیک ج.ا.ا. مبارزه می کنیم و بسیاری از ما نیروهای دموکراتیک ایران حتی قبل از آنکه حرکت ارتجاعی و ضد دموکراتیک اسلامگرایی خمینی در بهمن ماه 1357 به قدرت برسد، همزمان با آن مبارزه کردیم اما شکست خوردیم، و مبارزه همزمان با حرکت ارتجاعی بازگرداندن رژیم ضد دموکراتیک پهلوی در 40 سال گذشته، یادآور آن تجربه برای ما است. لطفا در مطبوعات بنوعی سخن نگویید که گویی شما نماینده جنبش سکولار دموکراتیک مردم ایران هستید، چون نیستید.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

هفتم تیر ماه 1398
June 28, 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

SEARCH