Sam Ghandchiسام قندچي هدف اصلی دکتر علی شریعتی و رادیکالهای اسلامگرا در دوران رژیم شاه حذف کمونیستها نبود
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/2711-ali-shariati.htm

مطالب مرتبط:  http://bit.ly/2ZB6icu 

 

ali-shariati

 

درست است که هدف ساواک از تقویت دکتر علی شریعتی و حسینیه ارشاد در سالهای پیش از انقلاب 1357، ضربه زدن به کمونیستها بود چرا که رژیم شاه کمونیستها را در تمام دوران جنگ سرد دشمن اصلی خود تلقی می کرد و نیروی اسلامگرایان را در هدف نابودی کمونیستها، متحد خود تلقی می کرد. اما اینکه دکتر علی شریعتی بحث شیعه علوی در برابر شیعه صفوی را راه انداخت، نشان دهنده ی هدف واقعی او بود. هدف اصلی دکتر علی شریعتی و رادیکالهای اسلامگرا همان هدفی بود که آیت الله خمینی دنبال می کرد یعنی ضربه زدن به آن بخش از روحانیت که با رژیم شاه متحد بود. در واقع اختراع اصطلاح «شیعه علوی» در برابر «شیعه صفوی» که عبارت دوم دقیقاً منظور روحانیت دولتی زمان شاه بود، برای همین هدف ضربه زدن به آن بخش از روحانیت بود. درست است که بعد از پیروزی انقلاب، روحانیت دولتیِ زمانِ شاه نیز منافع خود را اساساً در پیوستن به رادیکالهای اسلامگرا دیده است اما پیش از انقلاب 1357، موضع سیاسی آن بخش از روحانیت چنین نبود. حتی بخشی از روحانیت در دوران شاه که از جبهه ملی حمایت می کردند توسط اسلامگرایان رادیکال در آن دوران، بعنوان همکاران رژیم شاه معرفی می شدند و مورد حمله ی کوکلاکس کلان های اسلامی قرار می گرفتند و همانطور که در گذشته بحث شد، دکتر کریم سنجابی، حرکت دکتر علی شریعتی و جریان چریکی را دو عامل اصلی تضعیف جبهه ملی در سالهای پیش از انقلاب 1357 قلمداد می کرد.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

سی و یکم خرداد ماه 1398
June 20, 2019

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

SEARCH