Sam Ghandchiسام قندچي در حاشیه ی یادداشت آقای آزادیبان درباره پانترکیسم و تنها به قاضی رفتن درباره رویدادهای تاریخی
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/2704-taarikhgaraaei.htm

مطالب مرتبط:  http://bit.ly/2Ji9q8j    http://bit.ly/2FaFRmj

 

azadibaan-panturkism

 

امروز نقدی را از پانترکیسم می خواندم که آقای آزادیبان تحت عنوان «پانترک ها در کشور جمهوری آذربایجان بر این باورند که باید آرتساخ را اشغال کنند» در بلاگ پارس تورچ، منتشر کرده اند که بسیار خواندنی است. البته تاریخگرایی و مشخصاً تنها به قاضی رفتن درباره رویدادهای تاریخی منحصر به پانترکها نیست و در گروه بندی های مختلف سیاسی و نظری در ایران و بویژه در کشورهای عقب مانده بسیار مرسوم است، با این یادآوری که بین عقب مانده بودن و واپسگرا بودن تفاوت مهمی است. نتیجه ی اینکه ساکنان سرزمینی بخشی از تاریخ را بصورت گزینه ای به یاد آورند و براساس کینه و نفرتهای مرتبط به آن در مورد مسائل امروز تصمیمهای سیاسی بگیرند، ضررش فقط نصیب خود آن مردم خواهد شد. اگر نگاهی به تاریخ آمریکا بیاندازیم، در سال 1775 نه تنها در انقلاب خونینی علیه بریتانیا، هزاران آمریکایی جان باختند بلکه هنوز چند سالی از آن واقعه نگذشته بود که بریتانیا کاخ سفید را نیز در زمان ریاست جمهوری مدیسون آتش زد، با اینحال آمریکای امروز روابطی بسیار خوب با بریتانیا دارد. درست است اگر امروز بریتانیا می خواست دوباره آمریکا را مستعمره خود کند، روابط گونه ی دیگری می بود؛ اما دلیل چنان وضعی دیگر نه خاطرات تاریخی بلکه واقعیات روز می بود. همین را در مورد روابط آمریکا و ژاپن می شود گفت که در زمان جنگ جهانی دوم حتی به رویدادی نظیر فاجعه ی هیروشیما انجامید، با این وجود دو کشور روابطی بسیار عالی امروز با یکدیگر دارند. در همه ی ماجراهای تاریخی نیز سکه دو طرف داشته است ولی کسانی نظیر پانترکیستها دوست دارند با تاریخگرایی یکطرفه به قاضی بروند و بصورت گزینه ای وقایع تاریخی را به یاد آورند، که نتیجه ی کار فقط ایجاد کینه و نفرت است وقتی حتی در واقعیت امروز ایران، پانترک ها نه تنها با چنان وضعیتها روبرو نیستند، بلکه مشکل آنها و همه ی ایرانیان حاکمیت رژیم کوکلاکس کلان های اسلامی است که فقط با تغییر رژیم اسلامی حاکم بر ایران می توان حل کرد. و بالاخره اینکه امروز مقاله ای را سایت جنبش دموکراسی خواهی ایران دیدم که مستقیماً به بحث این نوشتار درباره رویدادهای تاریخی مرتبط نیست، اما خواندنی است.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

بیست و  پنجم خرداد ماه 1398
June 14, 2019

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

SEARCH