Sam Ghandchiسام قندچي  رسانه ها، آزادیبان، و اینکه اصلِ بحث برجام نیست؛ سؤال یک میلیون دلاریِ امروز تغییر رژیم است
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/2647-asle-bahs.htm

مطالب مرتبط: https://goo.gl/8o9TNe     https://goo.gl/cy8RYu     http://bit.ly/2JAHNHL

 

regime-change-today

 

دوباره رسانه های فارسی زبان بین المللی صبح تا شب دارند سر مردم را با بحث برجام گرم می کنند که آیا برجام خوب بود یا بد، آیا باید برجام را احیا کرد یا نه، آیا خروج پرزیدنت ترامپ از برجام کار خوبی بود یا نه، آیا اینکه ایران عملاً از برجام خارج شده به این معنی است که اروپایی ها نیز از برجام خارج شده و تحریمها را از سرخواهند گرفت؟ آقای آزادیبان این رسانه ها را از داخل ایران با عبارت «رسانه هایی که به چشم مردم خاک می پاشند»، توصیف کرده است. واقعیت اینکه داستان برجام دیگر تاریخ است هرچند می دانیم بخش مهمی از سران حزب دموکرات آمریکا در نظر دارند اگر در سال 2020 به قدرت بازگردند، برجام را احیا کنند، و در مورد معنای گفتهء پرزیدنت ترامپ دربارهء جان کری نیز چند روز پیش بحث شد (1). اما اصل بحثِ امروز، و به قول معروف سؤالِ یک میلیون دلاری برای مردم ایران، تغییر رژیم است که همه ی این رسانه ها بعد از 40 سال همچنان درباره اش حرفی نمیزنند (2). و یک عده توده ای هم روز گذشته هدف تظاهرات دانشجویان دانشگاه تهران را از اصل مسأله، منحرف کردند و همدستانشان هم در شبکه های اجتماعی امروز به همان کار ادامه دادند در حالیکه در ظاهر خود را بعنوان گروه مبارزه با مجازات اعدام، معرفی می کنند (3). یادداشت روز گذشته ی آقای منوچهر یزدیان دبیر کل حزب سکولار دموکرات ایرانیان در مورد تغییر رژیم، اصل بحث را به روشنی و با دقت، بیان کرده، و هدف طرح های تازه سید محمد خاتمی و اصلاح طلبان را تحت عنوان «فدرالیسم»، که برای گمراه کردن مردم به راه افتاده، نشان داده است (4).

 

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

بیست و چهارم اردیبهشت ماه 1398
May 14, 2019

 

پانویس:

 

1. معنای گفتهء پرزیدنت ترامپ دربارهء جان کری

http://isdmovement.com/Index-All/2019/0519/051319.htm

 

2. تغییر رژیم

https://goo.gl/8o9TNe

Regime Change

https://goo.gl/cy8RYu

 

3. یادداشتی برای خانم شادی امین درباره توده ای ها
http://www.ghandchi.com/2646-shadi-amin.htm

 

4. منوچهر یزدیان: سرنگون سازی حکومت اسلامی گفتمانی عمومی است
https://news.isdparty.com/?p=3083

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

 

 

 

SEARCH