Sam Ghandchiسام قندچي راه هایی برای کمک به سیل زدگان در ایران
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/2559-iran-flooding.htm

Ways to Help Flood Victims in Iran

http://www.ghandchi.com/2559-iran-flooding-english.htm

مطالب مرتبط: حشمت طبرزدی و منوچهر یزدیان درباره سیل اخیر در ایران: http://www.ghandchi.com/2561-flooding-corruption.htm

کمکهایی را که به سیلزدیگان می رسد مرا به یاد غلامرضا تختی و بویین زهرا می اندازد: http://www.ghandchi.com/2565-iran-flood-takhti.htm

 

iran-flooding

 

آدرسهای اینترنتی زیر ممکن است برای اهدای کمک به سیل زدگان ایران قابل استفاده باشند:

 

International Red Cross
https://ifrc.org
وبسایت جمعیت هلال احمر ایران 
http://rcs.ir  (لطفاً توجه داشته باشید که این آدرس اینترنتی در داخل ایران قرار دارد)
http://en.rcs.ir  (لطفاً توجه داشته باشید که این آدرس اینترنتی در داخل ایران قرار دارد)
توییتر هلال احمر ایران
https://twitter.com/Iranian_RCS

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

ششم فروردین ماه 1398
March 26, 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

 

 

SEARCH