Sam Ghandchiسام قندچي کمکهایی را که به سیلزدیگان می رسد مرا به یاد غلامرضا تختی و بویین زهرا می اندازد
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/2565-iran-flood-takhti.htm

 

flood-buin-zahra-earthquake-takhti

 

در چند روز اخیر که تصاویر کمک هموطنان را از سراسر ایران به سیل زدگان مشاهده می کنم به یاد زنده یاد غلامرضا تختی می افتم. هنگام زلزله بوئین زهرا هنوز 11 سالم نشده بود و یکماه بعد به کلاس پنجم دبستان رفتم. زلزله را در خانه مان احساس کردم وقتی با خانواده جلوی تلویزیون نشسته بودیم و ناگهان زمین تکان خورد؛ شامگاه دهم شهریورماه 1341 بود، و اول فکر کردم خواهرم که کنارم روی زمین نشسته بود و داشت تلویزیون تماشا می کرد، دستم را از زیر سرم کشیده که خنده دار بود و بعد همه ی خانواده به خیابان رفتیم و مدتی از ترسِ پس لرزه ها، بیرون ماندیم پیش از آنکه به خانه برگردیم. اما کمی دیرتر که خبرهای تلفات از بوئین زهرا در نزدیکی قزوین رسید، تازه فهمیدیم آن زلزله چه فاجعه ای بوده و همچنین نام ده بویین زهرا را برای نخستین بار شنیدیم که می دانید دوباره 40 سال بعد در سال 1381، زلزله ای با تلفات بالا در آنجا رخ داد.

 

اما در سال 1341 با اینکه کودکی 10 ساله بودم غلامرضا تختی را به خوبی به یاد دارم که در نزدیکی خانی آبادِ خیابان مولوی، زندگی می کرد و برای زلزله زدگان پتو و غذا و دارو جمع آوری می کرد و کامیونهایی برای انجام این کار راه انداخته بود. بعد ها نیز که تختی خودکشی کرد شایع شد که شاه به معروفیت او در میان مردم حسادت کرده و دستور کشتن او را توسط ساواک صادر کرده که در ارتباط با اینگونه شایعات، آقای بابک تختی پسر غلامرضا تختی به تازگی در مورد جزئیات درگذشت شادروان تختی توضیحات مفصلی داده است (1). به هر حال امروز اینکه ایرانیان از هر نقطه جهان نظیر تختی همه به یاری یکدیگر در این سیل وحشتناک آنهم در ایام نوروز شتافته اند، نه تنها مایه ی مباهات است، بلکه بیش از هر چیز نشان می دهد که ایران به این راحتی ها تجزیه پذیر نیست، یعنی همانطور که چندی پیش، از گوشه ی دیگر ایران، مردم به یاری زلزله زدگان کرمانشاه شتافتند، امروز شاهد یاری رسانی مردم نقاط مختلف ایران به سیلزدگان آق قلا در استان گلستان، شیراز، کرج و نقاط دیگر هستیم (2).

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

هشتم فروردین ماه 1398
March 28, 2019

 

پانویس:

 

1. واکنش تند بابک تختی به ادعای جمشید مشایخی
https://news.gooya.com/2019/03/post-24341.php

 

2. راه هایی برای کمک به سیل زدگان در ایران
http://www.ghandchi.com/2559-iran-flooding.htm

Ways to Help Flood Victims in Iran
http://www.ghandchi.com/2559-iran-flooding-english.htm
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

 

 

SEARCH