Sam Ghandchiسام قندچي حشمت طبرزدی و منوچهر یزدیان درباره سیل اخیر در ایران
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/2561-flooding-corruption.htm

پی نوشت: توصیه مهم آقای کاوه مدنی به ساکنان تهران درباره سیل: https://twitter.com/KavehMadani/status/1110205036141953029

طبرزدی درباره کمک به سیل زدگان:  https://tabarzadi.com/2019/03/26/flood-2

 

iran-dry-river

 

امروز آقای منوچهر یزدیان این عبارت را در "اعلامیه حزب سکولار دموکرات ایرانیان در مورد سیل ویرانگر" در ارتباط با دلیل وقوع سیل در شیراز بیان کرده اند: سیلاب ناگهانی سرریز آبزنگی مسیر سیلاب [در شیراز]، به علت ساختمان سازی، سال ها مسدود بوده است (1).  برخی تصور می کنند بسته شدن مسیل ها که عامل مهمی در سیل اخیر در بسیاری از نقاط ایران بوده، "حماقت" طراحان و مهندسان است. برای این قلم خواندن چنین گزارشها فقط می تواند بیان فساد در دستگاه های اجرایی ایران باشد و نه بیسوادی تکنیکی مهندسان ایرانی. و این گزارشها متأسفانه چندان تعجبی هم ندارد؛ در زمان شاه، اینجانب در سال 1356 بعنوان مهندس پروژه در طراحی کمربندی تهران کار می کردم و بخشی از مسیر راه از نزدیکی کارخانه کانادا درای قدیم رد می شد، و شاهپور غلامرضا پهلوی یکی از شرکای کانادا درای بود، و در آخرِ کار برای ما از بالا دستور آمد که راه را کج کنیم که هیچ بخشی از تأسیسات کانادا در طرح کمربندی تهران، قرار نگیرد. آنزمان فقط خاندان سلطنت و هزار فامیل بودند و امروز در ایران، امامان جمعه و بسیاری دیگران هستند که تلفن می زنند و باید همه ی نقشه های مهندسان را ناگهان در پایانِ کارِ طراحی، ناقص کنند، یا که مجریان طرح ها، نقشه ها را نادیده می گیرند و هرجور دستور می آید اجرا می کنند. سال گذشته در مورد آیت الله احمد خاتمی امام جمعه تهران در رابطه با املاکی در تهران بحث شد (2). اینها همه مشتی از خروارِ فساد دولتی در ایرانِ تحت حاکمیت کوکلاکس کلان های اسلامی است که برجای شاه، شاهپورها و شاهدخت ها نشسته اند (3). با این حال صرفنظر از دلیل این فاجعه ی شوم، همانگونه که مهندس حشمت طبرزدی نیز تأکید کرده اند (4)، اکنون باید به سیل زدگان کمک کرد (5).

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

ششم فروردین ماه 1398
March 26, 2019

 

پانویس:

 

1. منوچهر یزدیان: اعلامیه حزب سکولار دموکرات ایرانیان در مورد سیل ویرانگر

https://news.isdparty.com/?p=1063

 

2. آیا اسناد زمین خواری آیت الله احمد خاتمی منتشر می شود
http://www.ghandchi.com/1918-ahmad-khatami.htm

 

3. بحثی استراتژیک در مورد حاکمیت کوکلاکس کلان اسلامی در ایران
http://www.ghandchi.com/2553-islamickkk.htm

 

4. پیام حشمت اله طبرزدی دبیر کل جبهه دموکراتیک به مردم شریف ایران جهت کمک به سیل زدگان اخیر کشور. پنجم فروردین ماه 1398
https://tabarzadi.com/2019/03/26/flood-2

 

5. راه هایی برای کمک به سیل زدگان در ایران
http://www.ghandchi.com/2559-iran-flooding.htm
Ways to Help Flood Victims in Iran
http://www.ghandchi.com/2559-iran-flooding-english.htm

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

 

 

SEARCH