Sam Ghandchiسام قندچي  چرا باید حملات زیر خط قرمز را به مهندس طبرزدی توسط فردی که نام فامیل یکی از همراهان دکتر مصدق را یدک می کشد، محکوم کرد

سام قندچی

http://www.ghandchi.com/2509-jebhe-melli-sheshom.htm

مطلب مرتبط: فهرست بحثها در دوهفته اول اسفندماه 1397 در ارتباط با نشستی که شاهزاده رضا پهلوی و مهندس طبرزدی در آن شرکت داشتند: http://www.ghandchi.com/2510-tabarzadi-rp.htm

 

جبهه ملی

 

سه ماه پیش در مورد تشکیل جریانی بنام جبهه ملی ششم بحث شد (1). در میان مؤسسان آن، اسم یکنفر بود که نام فامیل یکی از همراهان دکتر محمد مصدق را یدک می کشد و در گذشته به بسیاری از رهبران جبهه ملی ایران از جمله مرحوم ادیب برومند، اتهامات امنیتی زده بود. این فرد امروز ایمیلی در اینترنت پخش کرده و به مهندس طبرزدی به خاطر اعلام راه پیمایی برای فردا 14 اسفند 1397 بطرف آرامگاه دکتر مصدق (2) که ظاهراً بدون آگاهیِ جریان جبهه ملی ششم (3) انجام شده، اتهامات امنیتی وارد کرده است. شخصاً اقدام این فرد را محکوم، و یادآور می شوم در گذشته سازمانی که همه می دانیم منظور چه سازمانی است، بخاطر آنکه دوست عزیز مهدی خانبابا تهرانی (4) را، که دیگر نمی خواست با آنها همکاری کند و از شورای مقاومت استعفا کرده بود، مأمور رژیم خواندند و امروز می دانیم که دیگر حرفهای آن سازمان اعتباری ندارد. این خط قرمز است که به خاطر اختلاف سیاسی کسی را که تا دیروز با هم همکاری داشتیم و هیچ اتهام امنیتی به او وارد نکرده ایم، یکباره مأمور رژیم بخوانیم چون با هم اختلاف سیاسی پیدا کرده ایم. روز گذشته نیز مورد مشابه دیگری مطرح شد (5). باید همگی این رفتار ناشایست را در اپوزیسیون دموکراسی خواه ایران شدیداً محکوم کنیم که عادت نشود.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

سیزدهم اسفند ماه 1397
March 4, 2019

 

پانویس:

 

1. چند خطی درباره تحولات اخیر جبهه ملی ایران تحت عنوان «جبهه ملی ششم»
http://www.ghandchi.com/2381-jebhe-melli.htm

 

2. حمایت از فراخوان مهندس طبرزدی برای راهپیمایی 14 اسفند بسوی آرامگاه دکتر مصدق و اینکه اشتباه 40 سال پیش را نکنیم
http://www.ghandchi.com/2508-tabarzadi-mossadegh.htm

 

3. آگاهینامه جبهه ملی ششم به اعضاء و هواداران- مسئول تشکیلات جبهه ملی ایران (سامان ششم)
http://www.jebhemelli.info/?p=10538

 

4. آشنایی ام با مهدی خانبابا تهرانی، ویرایش دوم
http://www.ghandchi.com/1146-mehdi-khanbaba-tehrani.htm

 

5. آقای شهرام همایون حمله ناجوانمردانه ی شما را به مهندس طبرزدی، محکوم می کنم همانگونه که کمتر از دو سال پیش حمله تلویزیون افق را به شما، محکوم کردم
http://www.ghandchi.com/2505-shahram-homayoun.htm   

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

 

 

SEARCH