Sam Ghandchiسام قندچي درباره برخوردهای تازه ای که در خارج کشور علیه سازمان مجاهدین خلق راه افتاده است
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/2485-mek.htm

 

mojahedin

 

سالهاست درباره سازمان مجاهدین خلق بحث کرده ام و نظرم تغییری نکرده که بخواهم مطرح کنم، و در همه این سالها مجاهدین نیز تا توانستند در مورد کسانی در اپوزیسیون نظیر این قلم و دوست عزیزم آقای مهدی خانبابا تهرانی (1)، دروغ پراکنی و سمپاشی کردند. اما به تصور این قلم، آنچه در یکی دو هفته اخیر علیه سازمان مجاهدین خلق در فضای اپوزیسیون راه افتاده، علت دیگری دارد. در دو سال گذشته، بعد از روی کار آمدن دولت پرزیدنت ترامپ، آمریکا حمایت اصلی خود را در اپوزیسیون ایران، بر شاهزاده رضا پهلوی متمرکز کرده بود، اما بعد از دیدن نتایج اعلام کنفرانس ورشو، بنظر می رسد برنامه آمریکا تغییر کرده و حمایت درجه اول خود را به سازمان مجاهدین خلق، منتقل می کند. به این موضوع پنج روز پیش بعد از برگزاری کنفرانس ورشو در پی نوشت بیست و چهارم بهمن ماه 1397 بر مقاله «انحلال سلطنت و مجاهدین راه پایان جمهوری اسلامی،» اشاره شده است (2). به نظر می رسد تبلیغاتِ چند روز اخیر علیه مجاهدین، توسط عوامل نفوذی شاهزاده رضا پهلوی در تشکیلاتهای مختلف اپوزیسیون، به راه افتاده، و بسیاری افرادِ با صداقت را در این گروه ها و سازمانها، به جان هم انداخته اند. اینکه هر شخصیت یا تشکیلات سیاسی بخواهد با دیگران یا با سازمانهای دیگر کار کند یا نکند، یک بحث است، اما سمپاشی و دروغ پراکنی، موضوعی دیگر، و از سوی هرکه باشد، باید محکوم کرد.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

بیست و نهم بهمن ماه 1397
February 18, 2019

 

پانویس:

 

1. آشنایی ام با مهدی خانبابا تهرانی، ویرایش دوم
http://www.ghandchi.com/1146-mehdi-khanbaba-tehrani.htm

 

2. انحلال سلطنت و مجاهدین راه پایان جمهوری اسلامی-ویرایش دوم
http://www.ghandchi.com/337-MonarchyMKO.htm
Dissolve Monarchy and MKO to End IRI
http://www.ghandchi.com/337-MonarchyMKOEng.htm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

SEARCH