Sam Ghandchiسام قندچي آقای مسعود بهنود شما هم مثل خانم مسیح علینژاد، آکتیویست هستید، اما از نوع اصلاح طلب آن، و ما همه در عین حال روزنامه نگاریم
سام قندچی
http://www.ghandchi.com/2459-behnoud-alinejad.htm

 

massoud-behnoud

 

در پی دیدار روز گذشته ی خانم مسیح علینژاد با آقای مایک پمپئو وزیر امور خارجه آمریکا (1)، چند ساعت پیش آقای مسعود بهنود کامنتی در توییتر نوشته اند و خانم علینژاد را «نه روزنامه نگار که آکتیویست» و «دچار هیجان» خطاب کرده اند (2). خانم مسیح علینژاد نیز در پاسخ آقای بهنود نوشته اند:

 

"آقای بهنود! شما که سالها نسل جوان را تشویق کردید به سرکوب‌گران، به آمران قتل‌های زنجیره‌ای، به بنیانگذاران حجاب اجباری به‌ جنگ‌طلبان سپاه و شکنجه‌گرانش رای دهند دچار هیجان هستید یا من که خواستار تحریمِ سپاه و صداوسیما و سرکوب‌گران هستم و علیه جنگ و تحریم و‌محدودیتِ مردم ایران؟" (3).

 

سال گذشته در روزهای خیزش دی ماه 96 (4) به برخورد آقای مسعود بهنود به آن حرکت، اشاره شد (5). واقعیت این است که آنروز، هم سکولار دموکراتها، و هم اصلاح طلبان، به عبارتی «دچار هیجان» بودند، دسته اول به این دلیل که آغاز انقلاب قرن 21 ایران را با خیزشی مردمی در 128 شهر، شاهد بودند (6)، وقتی هیچ شعاری در حمایت از اصلاح طلبی اسلامی به گوش نمی خورد، و به روشنی خیزش 96 در شعارهایش خواستار برقراری حکومتی سکولار دموکرات شده بود که نقطه عطفی را در مبارزات 40 سال گذشته، رقم زد (7). در همین حال، اصلاح طلبان نیز "دچار هیجان" شدند، و هیجانشان نوعی سکته زدن بخاطر عزا گرفتن بود که می دیدند مردم از راه و روش آنها برای حفظ رژیم به امید اصلاحات، روی گردانده اند و خواستار تغییر رژیم شده اند (8). به همین دلیل حجت الاسلام مهدی کروبی و آقای میرحسین موسوی نیز در زمان خیزش 96، از این جنبش حمایت نکردند و تا مدتها درباره خیزش 96، سکوت اختیار کردند و در مورد اصلاح طلبی و برخورد اصلاح طلبانِ گوناگون به خیزش 96 در یکسال گذشته، جای شک و شبهه ای باقی نمانده، و همه می دانیم (9).

 

اما در مورد «آکتیویست» بودن، دوباره خیزش 96 نشان داد که هم روزنامه نگارانِ هوادار اصلاح طلبان نظیر آقای بهنود، و هم روزنامه نگارانِ سکولار دموکرات، به نوعی آکتیویست هستند ولی قطعآً دو برخورد متفاوت با رژیم دارند. حتی 243 سال بعد از انقلاب آمریکا، روزنامه نگاران در این کشور نیز همینطور هستند، و آنها که صداقت دارند، دیدگاه های سیاسی خود و حتی شرکت خود را در فعالیتهای احزاب مختلف، مخفی نمی کنند، و دقیقاً به همین دلیل، مردم خوب می توانند درباره گزارشهای آنها قضاوت کنند، که همه سوی خبر را، ارائه داده اند یا به دلیل دیدگاه های سیاسی خود، تبعیض قائل شده اند و گزارشهای غیرمنصفانه را با ادعای بی طرفی، به خورد مردم داده اند. شوربختانه بسیاری از روزنامه نگارانِ اصلاح طلب ایرانی، هم در داخل و هم در خارج کشور، همیشه سعی می کنند دیدگاه های سیاسی خود را مخفی کنند و خود را بی طرف معرفی می کنند تا مردم را فریب دهند و روزنامه نگارانی را که با صداقت، دیدگاه های سیاسی خود را با مردم در میان می گذارند، با «آکتیویست» خواندن، می خواهند تخطئه کنند.

 

به هر حال خوشبختانه آقای مسعود بهنود و خانم مسیح علینژاد، هردو، دیدگاه های سیاسی خود را صریحاً به اطلاع مردم رسانده اند و از این نظر شایسته قدردانی هستند، و به همین دلیل، نقدِ از نظراتِ، هم آقای مسعود بهنود (10)، و هم خانم مسیح علینژاد (11)، میسر بوده و انجام می گیرد. در نتیجه لطفاً روزنامه نگاران را به خاطر «دچار هیجان» شدن یا «آکتیویست» بودن، تخطئه نکنیم. ما همه به عبارتی هم "هیجان زده" و هم "آکتیویست" هستیم. به اصل بحث بپردازیم.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی

سایت آینده نگر ایرانسکوپ
http://www.ghandchi.com

شانزدهم بهمن ماه 1397
February 5, 2019

 

پانویس:

 

1. مسیح علینژاد: در دیدار رسمی‌ باوزیر خارجه آمریکا
https://www.facebook.com/iranscopenews/posts/753267408385226

 

2. توییت آقای مسعود بهنود در مورد دیدار خانم مسیح علینژاد با آقای مایک پمپئو

https://twitter.com/BehnoudMasoud/status/1092763195729694721

 

3. پاسخ خانم مسیح علینژاد به آقای مسعود بهنود در مورد دیدار با آقای مایک پمپئو

https://twitter.com/AlinejadMasih/status/1092796028493938689

 

4. خیزش دی ماه 96

https://goo.gl/WyhN7i

 

5. آقای مسعود بهنود چرا آدرس عوضی می دهید
http://www.ghandchi.com/1883-masoud_behnoud.htm

 

6. انقلاب 21 ایران

https://goo.gl/w5rMvF

 

7. هفتم دی ماه نقطهء عطف تغييرناپذير جنبش ضد حکومت مذهبی در ايران
http://www.ghandchi.com/1855-noghte-atf.htm

 

8. درباره تغییر رژیم

https://goo.gl/w5rMvF

About Regime Change

https://goo.gl/cy8RYu

 

9. مقالاتی درباره اصلاح طلبی و اصلاح طلبان
http://www.ghandchi.com/eslahtalabi.htm
 

 

10. درباره آقای مسعود بهنود

https://goo.gl/tPJXLS

 

11. درباره خانم مسیح علینژاد

https://goo.gl/FmFTPQ

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

SEARCH