Sam Ghandchiسام قندچي آقای مسعود بهنود چرا آدرس عوضی می دهید
سام قندچی
http://www.ghandchi.com/1883-masoud_behnoud.htm

 

massoud-behnoud

 

آقای مسعود بهنود 10 ساعت پیش این عبارات را در توییتر خود نوشته اند: "دوباره یک موج سایبری راه افتاده است.. صدتایی را بلاک کرده ام یا عکس شاهزاده را دارند و هوادار رییسی و قالیباف اند، یا عکس خامنه ای و علم و کتل گذاشته اند، اما از جای دیگرند.." (1). آیا منظور شعارهایی است که برخی در خیزش 96 به نفع شاهزاده رضا پهلوی و سلطنت داده اند؟ چرا اگر آقای بهنود با آن شعارها مخالفند مستقیم به آنها برخورد نمی کنند همانگونه که بسیاری نظیر این قلم نظر خود را فردای همان روز هفتم دی ماه درباره چند شعار ارتجاعی، با صراحت بیان کردیم (2). چرا آقای مسعود بهنود همیشه دوست دارند با طعنه زنی، آدرس عوضی بدهند تا مسؤلیت ادعای خود را نپذیرند همانگونه که اصلاح طلبان بجای حمایت از خیزش 96 (3)، این تهمت زنی ها را این روزها پیشه کرده اند در حالیکه دلیل اختلاف با اصلاح طلبان سالهاست که روشن است (4). آقای مسعود بهنود پیش از انقلاب 1357 با رژیم شاه همراهی می کردند و بعد از آنهم با رژیم جمهوری اسلامی همراهی کرده اند و حقشان است که آنگونه که صلاح می دانند در هر رژیمی کار کنند، اما گویی دوست دارند مردم را ظاهراً معصوم نشان دهند و انگشت اتهام را بسوی افرادی خیالی که وجود خارجی ندارند، نشانه گیرند. خیر هم در زمان انقلاب 57 بخشی از مردم و اپوزیسیون اشتباه کردند که از جنبش اسلامگرایی و به قدرت رساندن آیت الله خمینی، حمایت کردند و امروز نیز بخشی از مردم و اپوزیسیون اشتباه می کنند که از احیاء سلطنت (5) و به سلطنت رساندن شاهزاده رضا پهلوی (6)، حمایت می کنند و ضروری است اگر کسی با چنین عاقبتی مخالف است نظر خود را صریح و روشن بگوید؛ و در عین حال  طرفداران احیاء سلطنت، به روشنی و بدون لاپوشانی حرف خود را بزنند و تشکیلات خود را بسازند. مخالفان اسلامگرایی در 1357 لازم نبود برای به اصطلاح وحدت کلمه با اسلامگرایان در آن دوران تشکیلات مشترک می ساختند، و امروز نیز مخالفان سلطنت نباید بخاطر به اصطلاح وحدت کلمه با سلطنت طلبان تشکیلات مشترک بسازند که نتیجه اش دعواهای بی حاصل است. این حرفها را لازم نیست زیر پتو بزنیم و می توانیم بدون گردن این و آن انداختن، روشن بگوییم.  بازی های "من نبودم دستم بود، تقصیر آستینم بود" ما را بعد از بیش از نیم قرن فداکاری و کشته دادن به این نکبت انداخته است.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی

سایت آینده نگر ایرانسکوپ
http://www.ghandchi.com

بیست و نهم دی ماه 1396
January 19, 2018

 

پانویس:

 

1. مسعود بهنود: "دوباره یک موج سایبری راه افتاده است. از ساعت چهار صبح امروز - چه سحرخیز - صدتایی را بلاک کرده ام یا عکس شاهزاده را دارند و هوادار رییسی و قالیباف اند، یا عکس خامنه ای و علم و کتل گذاشته اند، اما از جای دیگرند. کمک میگیرم و مقاومت میکنم برای پاکسازی اطراف خود. 29 دی ماه 1396"
https://twitter.com/BehnoudMasoud/status/954329818912514052

 

2. کی گفته ایران شاه نداره، متأسفانه ایران در 38 سال گذشته شاه داشته و داره
http://www.ghandchi.com/1829-iran-shah-daareh.htm

 

3. خیزش 96
https://goo.gl/WyhN7i

 

4. چرا با اصلاح طلبی اسلامی مخالفیم
http://www.ghandchi.com/1382-chera-mokhalefe-eslahtalabi.htm

 

5. درباره سلطنت و سلطنت طلبان
https://goo.gl/t1Axos
About Iranian Monarchy
https://goo.gl/9oiCiy

 

6. درباره شاهزاده رضا پهلوی
https://goo.gl/PjMaZJ
About Prince Reza Pahlavi
https://goo.gl/4QzBm5

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

SEARCH