Sam Ghandchiسام قندچي ای کاش آقای کوچر بیرکار در پیام خود نخست از بشریت قرن 21 سپاسگزاری می کرد
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/2192-birkar-caucher.htm

 

birkar-caucher

 

پیام آقای کوچر بیرکار بمناسبت دریافت جایزه فیلدز در ریاضیات، در لینک زیر ضمیمه است (1). ای کاش آقای کوچر بیرکار در پیام خود نخست از بشریت قرن 21 سپاسگزاری می کرد که یک پناهنده جهان سومی در بریتانیا می تواند عالیترین جایزه ریاضیات را دریافت کند. کردها و دیگر ایرانیان تنها مردمی نیستند که اکنون در سرتاسر گیتی زندگی می کنند و جوائز علمی دریافت می کنند. ما هنوز نوبل در عرصه علمی دریافت نکرده ایم. پیش از ما بسیاری از دانشمندان و فرهیختگان هندوستان و چین و کشورهای دیگر جهان سوم در صحنه جهانی درخشیده اند و در همان بریتانیا که آقای کوچر بیرکار زندگی می کنند هندی تبارهایی که در گذشته موطنشان جزئی از مستعمرات بریتانیا بود، امروز شهردار لندن هستند و وحدت بشری را سرلوحه نگرش خود قرار داده اند که عامل پیشرفت و همکاری بییشتر هم میان خود آنها و هم با دیگران شده است. همچنین ای کاش آقای کوچر همدردی خود را با همه ایرانیانی که به دلیل ستم رژیم اسلامی در ایران وادار به جلای وطن شده اند، ابراز می کرد. سوم هم اینکه مایه افتخار همه کردها است که در هر جای دنیا می درخشند چه در بریتانیا، چه در ایران، چه در اقلیم کردستان عراق. نوشته لینک شده در سومین پانویس این مقاله را که بخش ویژه ای در مورد موضع ملت و دولتهای ملی دارد 30 سال پیش به همراه دوست زنده یادم جک لی (2) که در چین زاده شده و در پی انقلاب 1949 چین که دوست دخترش کشته شد، به بریتانیا و بعد هم به آمریکا آمده بود، نوشتم و امیدوارم اگر آقای کوچر بیرکار فرصت کند، نگاهی به آن اندازد (3).

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی

IRANSCOPE
http://www.ghandchi.com

دوازدهم مرداد ماه 1397
 August 3, 2018

*این مقاله در شماه ششم گیتی مداری فصلنامه حزب سکولار دموکرات ایرانیان-آینده نگر منتشر شده است.

 

پانویس:

 

 

1. کوچر: کردها هم می‌توانند پیشرفت کنند
http://www.kurdistan24.net/fa/news/5c1368da-a9aa-43a6-bf19-9b664342b3f2

 

2. جک لی: جنگل فراموش شده!
http://www.ghandchi.com/461-ForgottenForest.htm
Jack Li: The Forgotten Forest
http://www.ghandchi.com/461-ForgottenForestEng.htm

http://www.ghandchi.com/iranscope/Anthology/Jack_Li.htm

 

3. یک دیدگاه آینده نگر
http://www.ghandchi.com/401-FuturistVision.htm
A Futurist Vision
http://www.ghandchi.com/401-FuturistVisionEng.htm
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران

http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH