Sam Ghandchiسام قندچي مروری بر گفتار دکتر ابوالحسن بنی صدر در مورد توییتر، تلگرام و کتاب خوانی نسل جدید

سام قندچی

http://www.ghandchi.com/2171-banisadr-books.htm

 

abbas-milani-saeed-ghaseminejad

 

دکتر ابوالحسن بنی صدر در سخنی با نسل جوان ایران (1)، خواسته اند به درستی بر اهمیت مستقل اندیشی تأکید کنند، اما متأسفانه درک ایشان از تأثیر شبکه های اجتماعی نظیر توییتر و تلگرام بر نسل جوان، نادرست است. در مورد مستقل اندیشی در جوامع پیشرفته تر در مقایسه با جوامع عقب مانده تر، بیش از یک قرن است که بحث شده (2)، و موضوع این نوشتار نیست. اما، نخست آنکه بسته شدن کتابفروشی ها به معنی تنزل کتابخوانی در دنیا نیست، بلکه امروز مطالعه کتاب از طریق اینترنت انجام می شود. دو دیگر آنکه در گذشته نوابغی نظیر ارسطو کتاب می نوشتند، اما امروز بسیار زیاد کتاب و مقاله نوشته میشود و از طریق شبکه های اجتماعی نظیر توییتر، خوانندگان تصمیم می گیرند برای عمق بیشتر به چه منابعی رجوع کنند، و سطح دانش مردم، بالا رفته نه آنکه پایین آمده باشد. تصور بسیاری که فکر می کنند دانش نسل جوان به عبارات چند خطی توییتر محدود شده، غلط است، چند خط در توییتر، مروری در آمازون، یا جستجویی در گوگل، نقشی مانند توصیه های شخصی، مرورهای مجلات، و کارتهای کتابخانه ها در گذشته دارند که پژوهشگران برای یافتن کتاب، مورد استفاده قرار می دادند. البته امروز خیلی زودتر خوانندگان در می یابند که نوشته ای قطور مانند آثار ارسطو تکراری نیست و غنی است (3) در حالیکه نوشته ای کوتاه تر ممکن است انشاء نویسی باشد و نظر مهمی در بر نداشته باشد، یا برعکس. در واقع به نوعی می شود گفت اینترنت سرند شدنی را که طی قرون برای آثاری که جاودانه شدند شکل می داد، امروز بسیار تسریع کرده است. مطمئنم که دکتر ابوالحسن بنی صدر نیک بختی نسل جوان را در نظر داشته و نگرانی اش از این است که مبادا جوانان ما مستقل اندیش بار نیایند، ولی باید گفت که توجه نسل جوان به تکنولوژی های جدید، مستقل اندیشی و فردیت (4) را افزایش داده، هر چند دقت دکتر بنی صدر بی ارزش نیست و ضروری است نظیر هر پیشرفت دیگری، مراقب عوارض جانبی باشیم.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

سی ام تیر ماه 1397
July 21, 2018

 

 

پانویس ها:

 

1. ویدیویی از گفتار دکتر ابوالحسن بنی صدر

https://www.facebook.com/hossein.djavadzadeh/videos/10211630258023311

https://www.facebook.com/majid.afrakhteh/posts/1755774057804066

 

2. در حاشیه اپیتاپ کائوتسکی برای درگذشت لنین
http://www.ghandchi.com/2107-kautsky-lenin.htm

 

3. آینده نگری و پلورالیسم ارسطو
http://www.ghandchi.com/440-Aristotle.htm  
Futurism and Aristotle's Pluralism
http://www.ghandchi.com/440-AristotleEng.htm 
 

4. درباره فردیت

https://goo.gl/Cv36kL

 

 

 

 

 

 

 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

SEARCH