Sam Ghandchiسام قندچي بی آبی، کشاورزی و اینکه مسأله محمود دولت آبادی برای ایران افطار خوردن با حسن روحانی نیست
سام قندچی
http://www.ghandchi.com/2152-mahmoud-dowlatabadi.htm

مطالب مرتبط: 1     2      3

 

mahmoud-dowlatabadi

 

مشکلی که امثال مرحوم جلال آل احمد و آقای محمود دولت آبادی برای اپوزیسیون و مردم ایران در قرن بیستم رقم زدند، و همچنان ادامه دارد، بسیار بیش از افطار خوردن با آقای حسن روحانی رییس جمهوری کنونی ایران است که ماه گذشته در همه سایتهای اپوزیسیون مورد بحث بود. کتاب کلیدر که همه منتقدان آقای محمود دولت آبادی از آن حمایت می کنند، نگرش واپسگرایی در میان روشنفکرانی در ایران به سبزی دهاتی است که برای تفریح به آنجا رفته و از دور شیر تازه و نان تازه و سبزی و میوه می دیدند. روستای ایران نه تنها امروز که بی آبی در ایران بیداد می کند (1)، بلکه یک قرن است که راه آینده ایران نیست و دوستی خاله خرسه برای روستاییان و تشویق به ادامه همانکاری که قرنهاست کرده اند و امید داشتن به نتیجه ای دیگر، اشتباه است. اتفاقاً برعکس تصور دوستان اپوزیسیون خارج کشور، یک خوبی آخوندها این است که می دانند خودشان تخصص علمی ندارند و بیشتر از رژیم گذشته به متخصصان اجازه تصمیم گیری داده اند. ولی دیدگاه سیاسی و اقتصادی از روستا غلط است و نه آنکه به کشاورزی برخورد علمی و مهندسی نشده است. در واقع ریشه همه انقلاب ارتجاعی 1357 در همین دیدگاه واپسگرا نهفته بود که 37 سال پیش به روشنی در نوشتار "ترقی خواهی در عصر کنونی" نقد شده و هنوز هم دقیق مورد توجه روشنفکران چپ و اسلامی قرار نگرفته است (2). مسأله دیدگاهی ارتجاعی است که می خواهد دنیای به اصطلاح خوش زندگی کشاورزی را برای ایران زنده کند که اقلاً صد سال است واقعی نیست و نوستالژی بیهوده ای است که عده ای از روشنفکران نظیر مرحوم جلال آل احمد و آقای محمود دولت آبادی خلق کرده اند که دوستی خاله خرسه برای روستاییان ایران است و جز شکست بیشتر برای ایران ثمری نداشته و نخواهد داشت، حال چه آقای حسن روحانی رییس جمهور باشد، چه جمهوری اسلامی ادامه پیدا کند و چه رژیمی سکولار دموکرات در ایران برپا شود (3).

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

هفدهم تیر ماه 1397
July 8, 2018

 

پانویس:

 

1. آیا ابن زیاد و یزید آب را به روی مردم آبادان بسته اند یا نادانی و بی کفایتی مسؤلان
http://www.ghandchi.com/2123-water-ibn-ziyad.htm

 

2. ترقی خواهی در عصر کنونی- متن کامل - ویرایش دوم
http://www.ghandchi.com/352-taraghikhahi.htm

 

3. کشاورزی، راه رقابت ایران در اقتصاد گلوبال نیست
http://www.ghandchi.com/993-keshaavarzi.htm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

 

SEARCH