Sam Ghandchiسام قندچي خطاب به قاضی مقیسه: شما نسترن نعیمی را به چه جرمی محکوم به زندان کرده اید
سام قندچی
http://www.ghandchi.com/2151-nastaran-naimi.htm

 

nastaran-naiimi

 

سه روز پیش اعلام شد قاضی مقیسه، آقای سهیل عربی (1) را پس از دادگاه ماه گذشته (2)، به 6 سال و نیم زندان محکوم کرده است (3). اتهام آقای سهیل عربی را همه می دانیم که توهین به مقدساتِ (4) کوکلاکس کلان اسلامی (5) بوده است. اما قاضی مقیسه، خانم نسترن نعیمی را نیز در همان دادگاه محاکمه کرده و برای ایشان یکسال و نیم زندان حکم داده که روز گذشته از طرف شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه، به خانم نسترن نعیمی، ابلاغ شده است (6). سؤال این است که به چه جرمی خانم نسترن نعیمی محکوم به زندان شده است. اجازه دهید من بگویم، جرمش این بوده که اینهمه سال از زندگی افتاده چون رژیم جنایتکار اسلامی و قوه قضاییه ای که در آن قاتلان بر مسند قضاوت نشسته اند برای شوهرش سهیل عربی بخاطر انتقاد از اسلام، اول حکم اعدام دادند و بعد هم به اصطلاح تخفیف دادند و زندگی این زوج جوان را نابود کردند و فرزندشان روژان هم، کودکی را بدون پدر، بزرگ می شود و از حالا به بعد همچنین بدون مادر، و مادر سهیل، خانم فرنگیس مظلوم که از بامداد تا شامگاه سالهاست خون گریه کرده است (7). اینهمه به چه جرمی، چون سهیل خواسته نظراتش را درباره اسلام، بیان کند. اگر این جوانان مثل دارودسته خمینی در زمان شاه بودند، می دانید که شعار مرگ بر چه و که می دادند و با عاملان بدبختی خود چه کار می کردند! اگر برای شما اسلامگرایان، در غرب می خواستند بخاطر عقاید جنایتکارانه تان در ضدیت با سکولاریسم حکم صادر کنند، باید همه تان را اعدام می کردند، نه آنکه همه مقامات جمهوری اسلامی هر روز می آیند اروپا و آمریکا. بس کنید این جنایات را و آن آقای حسن روحانی هم خجالت بکشد که با چه رویی به غرب سکولار آمده، برود اول جمهوری اسلامی اش را درست کند که قصابخانه است و همین روز گذشته مسؤل زندان سنندج به زندانی سیاسی دیگری یعنی آقای رامین حسین پناهی گفته که اگر اعدامت نکنند ما خودمان تو را می کشیم. این ها مسائل خصوصی نیست و در عرصه عمومی جریان دارد. تف به این مقدسات شما که رییس زندانتان این کار را می کند و تعقیب قضایی نمی شود (8). شش ماه پیش یکی از مخالفان رژیم اسلامی که روش طالبان را برای انتقام از رهبران رژیم اسلامی تبلیغ می کرد، محکوم کردم و نوشتم که حمله به خانواده مخالفان حتی در ایران تحت حاکمیت رژیم ضدجمهوریت اسلامی، وجود نداشته و نباید رسم شود (9). آقای قاضی مقیسه، شما با حکم خود برای خانم نسترن نعیمی ثابت کردید که رژیم اسلامی ایران دست کمی از طالبان ندارد. با اینحال شخصاً همچنان هر کسی را که بخواهد مقابلِ به مثل با خانواده رهبران رژیم اسلامی، پاسدارها و بسیجی ها کند، محکوم می کنم. اگر شما وحشی هستید، اپوزیسیون نباید وحشی باشد (10).

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

شانزدهم تیر ماه 1397
July 7, 2018

 

پانویس:

 

1. سهیل عربی

https://goo.gl/xZnsvw

 

2. قاضی مقیسه در پاسخ به سهیل عربی: فقط خدا میتواند ما را محاکمه کند
http://www.ghandchi.com/2100-soheil-arabi.htm

 

3. عصر آنارشیسم: سهیل عربی زندانی آنارشیست به ۶ سال و همسرش یکسال ونیم حبس محکوم شدند
http://asranarshism.com/1397/04/14/anarchist-114

 

4. آقای حسن روحانی لعنت بر همه مقدسات شما که سهیل عربی را دارید می کشید
http://www.ghandchi.com/1636-laanat.htm

 

5. #کوکلاکس_کلان_اسلامی
http://ghandchi.com/islamic-kkk.htm 

 

 

6. کانون هانوفر
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=226368974856899&id=100024513930723

 

7. گریه خانم فرنگیس مظلوم برای پسر قهرمانش سهیل عربی
http://www.ghandchi.com/2072-soheil-arabi.htm

 

8. حکم اعدام رامین حسین پناهی را لغو کنید

http://www.ghandchi.com/ramin-hossein-panahi.htm

 

9. آیا سید محمد حسینی جنایت علیه مخالف را در ایران به سطح طالبان می خواهد برساند
http://www.ghandchi.com/1893-seyed-mohammad-hosseini.htm

 

10. همانجا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

 

SEARCH