دوستان این صفحه در سال 1396 برای دفاع از رامین حسین پناهی و بعد هم دفاع از لقمان و زانیار مرادی درست شد و ماهها در ایرانسکوپ نیوز آپدیت و درج می شد. رامین و لقمان و زانیار را بیش از یکسال پیش در شانزدهم شهریور ماه 1397 اعدام کردند. هنوز نوشته ی زانیار مرادی را پس از ترور پدرش توسط عوامل رژیم اسلامی از یاد نبرده ام که با اینکه داغدار بود و خودش هم با اینکه بیگناه بود و در معرض خطر اعدام، ما را از انتقام گیری بر حذر می داشت و همان زمان درباره اش نوشتم که "انسانیت را باید از زانیار مرادی آموخت که می خواهند فردا اعدام کنند"  در همه ی آن روزها که ما داشتیم دست تنها برای زنده یادان رامین و لقمان و زانیار، کار دفاعی و حقوق بشری می کردیم، افراد #نایاک و همکارانشان که همه رسانه های اصلی بین المللی را اشغال کرده اند، یک کلمه در دفاع از حقوق بشر آنها نگفتند و نه اینکه فکر کنید بخاطر سیاستهای آن رسانه ها بود، که آنهم بود، ولی آن افراد که نمی خواهم نام ببرم در نشریات اپوزیسیون نیز مطلب منتشر می کنند و هیچ مانعی برای حمایت از حقوق بشر رامین، لقمان و زانیار برایشان نبود، ولی حمایت نکردند، اما به عوض همیشه درباره گوانتانامو می نوشتند و می نویسند.

 

 

 

 

درخواست برای لغو فوری حکم اعدام رامین حسین پناهی

http://ghandchi.com/ramin-hossein-panahi.htm

 

 

کمپین نجات رامین حسین پناهی

 

 

توییتر امجد حسین پناهی (برادر رامین)

https://twitter.com/@amjad_panahi

 

 

OHCHR: Iran must halt execution of Ramin Hossein Panahi

 

 

ramin-hossein-panahi

 

 

 

#RaminHosseinPanahi

 

#رامین_حسین_پناهی

 

 

#نه_به_اعدام

 

 

رامین حسین پناهی