Sam Ghandchiسام قندچي بحثهای قانون اساسی درون رژیم و طرح پیشنهادی دکتر نیره انصاری برای جمهوریت سکولار
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/2121-ghanoone-asaasi.htm

پی نوشت ششم اسفندماه 1397: از وجود اینهمه حقوقدان ایرانی در اپوزیسیون برای تدوین و تدقیق بهتر پیشنویس های قانون اساسی باید بهره برد: http://www.ghandchi.com/2496-constitution.htm

 

ghanoon-dialogue

 

 دو ماه پیش خانم دکتر نیره انصاری پیش نویسی برای قانون اساسی آینده ایران تدوین کرد (1). اپوزیسیون ایران که خواستار تغییر نظام در ایران به حکومتی سکولار دموکرات است هنوز وارد بحث جدی این طرح نشده است. البته کامنتهایی در صفحه فیسبوکی خانم انصاری ارائه شده اما ابداً وارد جزئیات نشده اند (2). در همین حال در داخل ایران در درون خود رژیم بحث مشکلات قانون اساسی جمهوری اسلامی مطرح می شود از جمله معضل قانون اساسی در رابطه با عدم حمایت از سرمایه خصوصی به رغم آنکه اغلب دولتهای ایران در 40 سال گذشته نئولیبرال خوانده شده اند. همچنین دو مشکل پایه ای دخالت مذهب در کار دولت که از خصلت این رژیم ناشی شده و بدون تغییر رژیم به حکومتی سکولار قابل حل نیست، و فقدان آزادی احزاب سیاسی که اساساً برای انعکاس خواستهای طبقات مختلف اجتماعی سکولار هستند، در ایران رژیم ضدجمهوریت اسلامی شرکت نیروهای مختلف سیاسی را در ساختن جامعه، غیرممکن کرده است. امروز ویدیوی گفتگویی را با آقای دکتر حمید ابوطالبی مشاور رییس جمهوری در تلویزیونی در ایران تماشا می کردم که بسیار دیدنی بود به رغم آنکه شرکت کنندگان مدافعان رژیم هستند (3). جالب بود که از تأثیر رادیکالیسم ابتدای انقلاب در قانون اساسی می گفتند آنچه از دید این قلم برنامه قدیم راه رشد غیرسرمایه داری شوروی برای کشورهای در حال توسعه بود و به همین دلیل رژیم اسلامی مورد حمایت بخشی از چپ است (4) هرچند در عین حال دولت را نئولیبرال می خوانند. علاوه بر موضوعاتی که در مورد قانون اساسی رژیم از جمله نظارت استصوابی و ولایت فقیه که مدتهاست اپوزیسیون درباره آن بحث کرده، موضوعات دیگری بویژه آینده نگری بنیانگذاران دولت مدرن در آمریکا که بعد از دویست و اندی سال همچنان نظام جمهوری که در آمریکا ایجاد شده با قانون اساسی آن زمان همچنان کارایی دارد، قابل توجه است و جالب است مشاور آقای روحانی هم به این واقعیت اذعان دارد. این بحث آینده نگری در قانون اساسی جدید برای ایران خیلی مهم است و شنیدن طرح آن حتی در میان دست اندرکاران رژیم نشان می دهد که چطور می شود از تجربه غلط تأسیس جمهوری اسلامی آموخت که به جای آینده نگر بودن، گذشته نگر بود و نیروهای مولده ایران را از نظر اقتصادی و اجتماعی نابود کرد، راهی که اصلاح طلبان ایران همچنان بر آن اصرار می ورزند (5).

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

اول تیر ماه 1397
June 22, 2018

 

پانویس:

 

1. متن پیشنهادی دکتر نیره انصاری برای پیشنویس قانون اساسی ایران آینده
A Suggested Text by Dr. Nayereh Ansari for Iran's Future Constitution
http://www.ghandchi.com/constitution.htm

نسخه پی دی اف

http://www.ghandchi.com/constitution.pdf

https://goo.gl/KLjDgZ

 

2. بحث در مورد قانون اساسی پیشنهادی در صفحه فیسبوک دکتر نیره انصاری

https://www.facebook.com/nayereh.ansari/posts/1040387986142549

 

3. از ردپای چپ تند تا تناقض در قانون اساسی در گفتگو با مشاور رئیس‌جمهور
https://www.khabaronline.ir/detail/784368/multimedia/movie

 

4. چند کلمه بی رودبایستی با کینگمیکرهای اپوزیسیون و داستان راه رشد غیرسرمایه داری
http://www.ghandchi.com/2057-chand-kalameh-bi-roodarbayesti.htm

 

5. اصلاح طلبی، گذشته نگری است نه آینده نگری
http://www.ghandchi.com/1169-eslahtalabi-gozashtehnegari.htm
http://isdmovement.com/2016/0616/060816/060816.Reformism-and-reactionism.htm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

 

SEARCH