Sam Ghandchiسام قندچي کوکلاکس کلان اسلامی و حمایت برخی فمینستها از مهریه بالا بعنوان شروط ضمن عقد
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/2096-feminists-mehrieh.htm

  

mehrieh

 

به تازگی در جنبش زنان ایران بحثی توسط برخی فمینیستها در ارتباط با مهریه درخصوص شروط ضمن عقد و رابطه برابر مطرح شده که این دوستان خانمها را تشویق به مطالبه مهریه و مشخصاً مهریه بالا می کنند. ممکن است شگفت انگیز باشد که چگونه کسانیکه خود می دانند مهریه قیمت گذاشتن روی زنان است و از اساس با این دیدگاه از زن مخالفند، در جامعه ایران به حمایت از چنین طرحی رسیده اند. واقعیت این است که کوکلاکس کلان اسلامی (1)  چهل سال است قوانین جیم کرو (2) قرون وسطایی شرعی را بر زنان ایران تحمیل کرده و حتی اگر فردا حکومتی سکولار دموکرات در ایران برقرار شود، بسیاری از اینگونه موضوعات را نمی شود به این راحتی حل کرد. در آمریکا بیش از نیم قرن بعد از عقبگردی که کوکلاکس کلان در ایالات جنوبی به سیاهپوستان تحمیل کرد، در پی مبارزات علیه تبعیض نژادی، در سال 1954 طرحی را دادگاه عالی فدرال تصویب کرد که عنوانش *باسینگ* بود. معنی کلمه این بود که سیاهپوستان اجازه پیدا می کردند در محله ای که سکنی ندارند به مدرسه بروند و دولت، اتوبوس مجانی برای بچه ها تهیه می کرد که مجبور نشوند به دلیل حمل و نقل برای مدرسه در محله خود محصور بمانند و به اینطریق کودکان سیاهپوست می توانستند در محله های سفیدپوستان به مدرسه بروند و تبعیض نژادی و جداسازی کاهش پیدا می کرد. اما در همان زمان 32 درصد سیاه پوستان در ایالات جنوبی با به اجرا گذاشتن این طرح مخالفت کردند و دلائل مختلفی داشتند. در خود ایرانِ ضدجمهوریت اسلامی، مردانی هستند که حاضرند ارثیه مساوی با خواهران خود دریافت کنند اما چون همسرانشان در چارچوب قانون موجود در خانواده های خود نصف ارث می برند و کنترلی روی تغییر آن ندارند، می گویند که این تساوی خواهی شوهر در واقع یکطرفه به ضرر آنها تمام می شود و درنتیجه تا که قانون برای همه مردم تغییر نکند، حاضر نیستند قبول کنند شوهرشان داوطلبانه قانون را در چارچوب خانواده خود، تغییر دهد. تازه همانطور که در مورد باسینگ اشاره شد، مشکل فقط تغییر قانون نیست و آنچه خراب شده یعنی تحمیل قوانین جیم کرو شرعی بر جامعه، عواقب جانبی به بار آورده، و درست کردنش به این سادگی نیست. منظور اینکه وقتی ایران با به قدرت رسیدن کوکلاکس کلان اسلامی (3) صد سال به عقب رفته، این مسائل پیش می آید و خیلی از خانمها حتی گفته ای از آیت الله خمینی را درباره عندالمطالبه بودن مهریه بعنوان دیدگاهی در حمایت از حقوق خود تلقی می کنند، در حالیکه کل بازگشت به قوانین قرون وسطایی بعد از انقلاب 1357، حقوق مساوی را برای زنان ایران از بین برد. جنبش زنان ایران با مشکل بزرگی روبرو است که یادآور چالشهایی است که جنبش علیه تبعیض نژاد، در ایالات جنوبی آمریکا بعد از غلبه کوکلاکس کلان در آن مناطق، با آن روبرو بود (4).

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

بیست و یکم خرداد ماه 1397
June 11, 2018

 

پانویس:

 
1. #کوکلاکس_کلان_اسلامی
http://ghandchi.com/islamic-kkk.htm

 

2. شاپرک شجری زاده قربانی تازه قوانین *جیم کرو* که زنان ایران را هدف گرفته است
http://www.ghandchi.com/2038-zanaan-jim-crow.htm

 

3. درک عمق فاجعه تحمیل حجاب توسط کوکلاکس کلان اسلامی و ماجرای زهرا خانم چراغی
http://www.ghandchi.com/2051-hejaabe-ejbaari.htm

 

4. حجاب، حزب الله، کوکلاکس کلان و سياست جداسازی
http://www.ghandchi.com/1941-zanan-kkk.htm

 

 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

SEARCH