Sam Ghandchiسام قندچي از دکتر اسماعیل نوری علا بیاموزیم و سنگ اول را در ساختن ایران آینده بر راستی و درستی قرار دهیم
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/2016-esmail-nooriala.htm

 

esmail-nooriala-shahram-homayoun

 

شب گذشته گفتگوی دکتر اسماعیل نوری علا را تحت عنوان مشکلات آلترناتیوسازی در برنامه آخرين لحظه آقای شهرام همايون، تماشا می کردم که بیشتر مطالب مطرح شده را تا به حال نمی دانستم (1). آنچه آقای اسماعیل نوری علا از کردار پشت پرده برخی جریانات سیاسی و رسانه های فارسی زبان در خارج گفتند مرا به یاد آخرین روزهای پیش از انقلاب 57 انداخت؛ آیت الله خمینی بعدها به کردار خود در آن دوران یعنی خدعه به نیروهای متحد انقلاب، نه تنها اذعان، بلکه افتخار کرد و همه می دانیم چگونه متحدان پیشین را یکی بعد از دیگری، گردن زد. در 40 سال گذشته به مردم ایران و اپوزیسیون ثابت شد که موضوعات سیاسی و ملی بحث شخصی نیست و شفافیت کامل تنها شرط پیشگیری از فاجعه ای است که در انقلاب 57، با رهبری آیت الله خمینی برای ایران و ایرانی، رقم زده شد.  هدف وسیله را توجیه نمی کند (2) و راستی و درستی آنچیزی است که از همه مدعیان رهبری مردم باید مطالبه کرد. در واقع این مصاحبه دکتر اسماعیل نوری علا نشان می دهد او رهبری است که درست در نقطه مقابل آیت الله خمینی قرار دارد و سنگ بنا را از همین ماه های نخستین انقلاب قرن 21 ایران (3)، بر شفافیت و درستی نهاده است. برای دکتر اسماعیل نوری علا (4) و فعالان حزب سکولار دموکرات ایرانیان (5)، جنبش سکولار دموکراسی (6)، مهستان جنبش سکولار دموکراسی ایران (7) و همه آنهایی که برای ایرانی سکولار و دموکراتیک زحمت می کشند، آرزوی موفقیت هرچه بیشتر دارم. ای کاش کسانیکه مسبب حق کشی در مورد دگراندیشان از جمله در رسانه های فارسی زبان خارج از کشور شده اند، ادامه دهنده کردار آنهایی که دکتر اسماعیل نوری علا ذکر کرده نباشند و با مردم در مورد آنچه عامل اجرایش شده اند، روشن و صریح سخن بگویند و حقایق را درباره حق کشی بخاطر تبعیضات سیاسی توسط برخی نیروها در خارج کشور در این 40 سال گذشته، با خود به گور نبرند چرا که این واقعیات تلخ مسائل شخصی نیست و سرنوشت سیاسی ملتی را در آینده رقم می زند و به قول عیسی مسیح حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. اینکه آقای دونالد ترامپ یا بیل کلینتون با چه کسی خوابیده به خودش و خانواده اش مربوط می شود اما اینگونه خدعه ها و تبعضیات علیه مخالفان سیاسی و نظری سرنوشت ملتی را بازیچه قرار می دهد. شفافیت و راستیِ رهبری سیاسی بخش مهمی از ساختن آینده مردم ایران است که نباید دوباره عده ای به سبک خدعه آیت الله خمینی، سنگ بنای رژیمی حق کش را برای ایرانیان تدارک ببینند. به قول صائب تبریزی: چون گذارد خشت اول بر زمین معمار کج گر رساند بر فلک، باشد همان دیوار کج (8).

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

دوم اردیبهشت ماه 1397
April 22, 2018

 

پانویس:

 

1. مشکلات آلترناتيو سازی در گفتگوی اسماعيل نوری علا در برنامه آخرين لحظه بمديريت شهرام همايون

https://www.youtube.com/watch?v=M7T3sqk5uJ0

 

2. هدف وسیله را توجیه نمیکند
http://www.ghandchi.com/270-EndMeans.htm
End Justifying the Means
http://www.ghandchi.com/43-End_Means.htm

 

3. انقلاب قرن بیست و یکم ایران

https://goo.gl/w5rMvF

 

4. دکتر اسماعیل نوری علا

https://goo.gl/z8Et3N

 

5. حزب سکولار دموکرات ایرانیان و پلاتفرمی آینده نگر
http://www.ghandchi.com/1227-isdparty.htm

 

6. جنبش سکولار دموکراسی ایران

http://isdmovement.com

 

7. مهستان جنبش سکولار دموکراسی

http://isdmovement.com/Mehestan.htm

 

8. صائب تبریزی: چون گذارد خشت اول بر زمین معمار کج گر رساند بر فلک، باشد همان دیوار کج

https://ganjoor.net/saeb/divan-saeb/ghazalkasa/sh2265

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

SEARCH