Sam Ghandchiسام قندچي دکتر شهریار آهی، فاز سوم، نشست لندن، و گذار از جمهوری اسلامی
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/2009-shahriar-ahy-neshaste-london.htm

مطالب مرتبط: http://bit.ly/2ofJAcz 

 

نشست لندن

 

دو روز پیش نشستی در لندن به ابتکار گروه اتحاد برای دموکراسی در ایران که رهبری آن با دکتر شهریار آهی است، برگزار شد و مصاحبه ضمیمه در پانویس با آقای شهریار آهی و خانم مهرانگیز کار، بطور خلاصه دیدگاه این جمع را منعکس کرده است (1). این نشست با کنفرانسهای برلین و لندن که پیش از حمله آمریکا به افغانستان و عراق برگزار شد، مقایسه می شود، در حالیکه شرکت کنندگان در این نشست حتی علناً در ایران جمهوری اسلامی فعال هستند. در واقع تنها کنفرانسی که در خارج کشور به روشنی با اهدافی نظیر کنفرانسهای برلین و لندن افغانستان و عراق، اما در ارتباط با ایران تشکیل شده کنگره چند ماه پیش سازمان مجاهدین خلق بود که در آن نوت گینگریچ، جان بولتون، رودی جولیانی و شماری دیگر از مقامات آمریکایی شرکت داشتند و آن کنگره به روشنی هدف خود را براندازی رژیم جمهوری اسلامی، و رسماً آمادگی خود را برای به انجام رساندن این هدف، اعلام کرد. البته می دانیم که ایران کشور استعاره است و بهترین نماد آنهم حافظ شیرازی و از جمله بیانیه ای امروز از سوی جمعی از کنشگران ایرانی در مورد جنگ در سوریه منتشر شده که نمونه خوبی از زبان استعاره است (2). نشست لندن نیز با زبان استعاره حتی به رغم عنوان "مدیریت" می گوید که می خواهد "گفتمان سازی" کند که بدون شک روشی دموکراتیک است اما بالاخره هدف چیست؟ همانطور که روز گذشته بحث شد دیگر مردم ایران نه به تحلیلها چندان توجهی دارند و نه به گفتمانها، و مسأله مرکزی مردم امروز این است که گزینه ها چیست و چه کسانی می توانند به مردم در انتخاب و پیاده کردن بهترین گزینه ممکن در این شرایط بحرانی، کمک کنند (3). یکی از اختلافات اصلاح طلبان ایران و اصلاح طلبان شوروی در این بوده و هست که هیچگاه اصلاح طلبان ایران نه ضد اسلامگرایی موضع شفاف گرفته اند ونه به روشنی از دموکراسی غربی حمایت کرده اند (4). امروز که به قول دکتر شهریار آهی در مصاحبه ضمیمه، رژیم جمهوری اسلامی ایران وارد فاز سوم شده است، دیگر نمیشود کنشگرانی که می خواهند گذار از جمهوری اسلامی را رهبری کنند، نظیر اصلاح طلبان دو دهه گذشته همچنان با رودربایستی حرف بزنند و ضروری است به روشنی موضع خود را اعلام کنند که آیا مخالف هرگونه اسلامگرایی و هوادار دموکراسی غربی هستند یا نه؟ و البته پرواضح است که شرکت هرچه بیشتر همه نیروها بهترین تضمین برای موفقیت هر طرحی در این زمان است (5).
 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

بیست و هشتم فروردین ماه 1397
April 16, 2018

 

 

1. کانال آفتاب خیران:  نشست مخالفان جمهوری اسلامی برای گذار از نظام جمهوری اسلامی و چشم‌انداز فروپاشی نظام

https://www.youtube.com/watch?v=78aAI6_pid8

 

2. بیانیه گروهی از کنشگران سیاسی؛ نه به جنگ طلبی و حضور نظامی حکومت اسلامی ایران در سوریه
http://iranglobal.info/node/65824

 

3. تحلیلها و گزینه ها
http://www.ghandchi.com/2008-analysis-and-options.htm

 

4. تفاوت مهم دوم بین جمهوری اسلامی و شوروی سابق که از آن حرفی زده نمی شود
http://www.ghandchi.com/1652-iri-vs-ussr.htm
http://isdmovement.com/2017/1017/101317/101317.Sam-Ghandchi-Invisible-differences-between-IRI-and-USSR.htm

 

5. اتحادی آینده نگر برای جدایی حکومت و مذهب
http://www.ghandchi.com/1975-etehade-ayandehnegar.htm
http://isdmovement.com/2018/0318/032618/032618-Sam-Ghandchi-A-coalition-for-secularism.htm   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

SEARCH