Sam Ghandchiسام قندچي تحلیلها و گزینه ها
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/2008-analysis-and-options.htm

 

iran and beyond

 

زمانهایی در تاریخ زندگی ملت یا فرد پیش می آید که دیگر موضوع اصلی، تحلیلها نیست بلکه گزینه های پیش رو و انتخابهاست. این بدان معنا نیست که تحلیلگران همچنان به تحلیل وقایع نخواهند پرداخت و ملت یا هر فرد هم به آن نظرات توجه نخواهند کرد، اما دیگر تحلیلها اهمیت خود را صرفاً به عنوان موضوعی کنجکاوانانه، از دست می دهند. در روزهای بین شهریور و بهمن 1357، ملت و تک تک مردم ایران چنین روزهایی را تجربه کردند. برخی حتی یکی دو سال پیش از آن هرچه را در ایران داشتند، فروختند و دلار خریدند و به هر کشوری که توانستند مهاجرت کردند. در واقع پیش از آن تاریخ، جمعیت ایرانی در شهر لوس آنجلس شاید حتی از شهر کوچک دانشگاهیِ برکلی کمتر بود اما با انقلاب 1357، لوس آنجلس به بزرگترین مرکز ایرانیان در خارج کشور تبدیل شد. بنظر می رسد این روزها تورنتو کانادا با وضعیت مشابهی روبرو است. به هر حال انتخابها به گزینه هایی که طبقات بالا و ثروتمندان بر می گزینند محدود نیست و فقیرترین اقشار مردم هم در چنین دورانهایِ وضعیت انقلابی گزینه های متعددی را که در شرایط عادی حتی به فکرشان هم خطور نمی کند، مورد انتخاب قرار می دهند، از اعتصابات کارگران و کارمندان و کشاورزان تا تظاهرات خیابانی دانشجویان و دانش آموزان و معلمان. درست است که تک تک آحاد ملت گزینه های مورد نظر خود را بر مبنای تحلیلی که از آینده دارند و وضعیت واقعی زندگی شان، انتخاب می کنند، اما دیگر اصل موضوعِ سیاسی، چندان به قانع کردن مردم درباره تحلیلها ربطی ندارد، بلکه توجه اصلی همه، بر گزینه های پیش رو و به انجام رساندن هدف مورد نظرشان، معطوف است. امروز در ذهن مردم، آغاز جنگی در ایران موضوع اصلی مورد توجه است، با اینحال جدا از آنکه چنان تحلیلی درست یا غلط از آب در آید، گزینه هایی که مردم در نظر می گیرند ابداً شباهتی به دورانی ندارد که ایران در آستانه جنگ با عراق بود (1)، بلکه بیشترِ گزینه های مورد توجه مردم، شبیه دوران انقلاب 1357 است (2).
 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

بیست و هفتم فروردین ماه 1397
April 15, 2018

 

 

1. ایران و بیدار اندیشی
http://www.ghandchi.com/391-Awake.htm
Iran and Wakeful Reflection
http://www.ghandchi.com/391-AwakeEng.htm

 

2. انقلاب و جمهوری اسلامی
Iranian Revolution & Islamic Republic of Iran
http://www.ghandchi.com/index-Page2.html

 

 

مطلب مرتبط

نوشته ای که 6 سال پیش در مورد رابطه جمهوری اسلامی ایران و رژیم بشار اسد در سوریه منتشر شد: تفاوت اثر دخالت ايران در سوريه و عراق
http://www.ghandchi.com/691-IranSyria.htm

 

 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

SEARCH