Sam Ghandchiسام قندچي پیشنهادی به آقای حسن روحانی درباره آقای سهیل عربی
سام قندچی
http://www.ghandchi.com/1972-soheil-arabi.htm

 

آقای حسن روحانی با درود،

 

شکی نیست در مورد وضعیت آقای سهیل عربی در زندان ایران، مطلع هستید (1). روز گذشته شماری از کنشگران ایران در مطبوعات از آقای سهیل عربی خواسته اند به اعتصاب غذای خود پایان دهد (2). سهیل همچنان در اعتصاب غذاست و فقط ضرب و شتم او در زندان افزایش یافته است (3). در میان کنشگرانی که یادداشت مورد اشاره را خطاب به سهیل امضا کرده اند، تعدادی در ایران زندگی می کنند. شاید شما بتوانید هیئتی را که شامل برخی از این کنشگران باشد به زندان بفرستید تا بتوانید پیش از آنکه سهیل جان دهد، اقدامی کنید. اگر آقای سهیل عربی جان خود را از دست دهد، شما نیز بعنوان رییس جمهوری اسلامی ایران، مسؤل خواهید بود و مسؤلیت مرگ زندانی به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، محدود نخواهد ماند (4).

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی

سایت آینده نگر ایرانسکوپ
http://www.ghandchi.com

بیست و سوم اسفند ماه 1396
March 13, 2018

 

پانویس:

 

1. آخرین پیامهای سهیل عربی
http://www.ghandchi.com/1960-soheil-arabi.htm

 

2.  سرکارخانم گلرخ ایرایی و آقای سهیل عربی
http://www.jebhemelli.info/?p=7904

 

3. سهیل عربی: سفره های هفت سین تان را مقابل زندان هایشان پهن کنید
http://asranarshism.com/1396/12/21/anarchist-79

 

4. آقای روحانی اگر سهیل عربی از دست برود شما هم مسؤل هستید
http://www.ghandchi.com/1615-rouhani-soheil-arabi.htm
 
 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

SEARCH