Sam Ghandchiسام قندچي لطفاً دستور ندهید بویژه از خارج، آنهم درباره دختران خیابان انقلاب
سام قندچی
http://www.ghandchi.com/1913-lotfan-dastoor-nadahid.htm

 

روز گذشته مقاله ای از آقای نویسنده ای در خارج کشور دیدم که برای زنان در سنندج تکلیف تعیین کرده بود که در حمایت از دختران خیابان انقلاب (1)، به خیابانها بروند. حتی اگر این فرد رهبر سازمانی سیاسی در کل ایران یا محدود به کردستان بود بهتر بود حمایت خود را از جنبش دختران خیابان انقلاب اعلام می کرد و می گفت که حمایت زنان و مردان در نقاط دیگر می تواند به این جنبش کمک کند؛ اما، اجازه می داد مردم در کردستان یا نقاط دیگر ایران خود تصمیم بگیرند چه کار می خواهند بکنند، نه آنکه برای زنان سنندج، آنهم از خارج از کشور، تکلیف تعیین کند. دستور دادن سازمانهای سیاسی به مردم با شعار "ما وظیفه داریم...،" عبارتی که سالهاست تشکیلاتهای مختلف سیاسی در اپوزیسیون ایران به کار می برند، مایه تنفر مردم در ایران است (2). سالهاست رژیم اسلامی نیز با همین عبارات چه به شکل "وظیفه شرعی" یا حتی "وظیفه ملی" هر روز برای مردم تکلیف تعیین کرده که مایه انزجار مردم است. کل جنبش دختران خیابان انقلاب با حرکت داوطلبانه و نه از روی اجبار یا به حکم وظیفه و دستور کسی توسط خانم ویدا موحد در خیابان انقلاب تهران آغاز شد، که روسری خود را بر بالای چوبی گذاشت و در دست گرفت که به شکل نمادین یعنی زن چوب نیست که یک روز از سرش چادر بردارند و روزی دگر بر سرش روسری گذارند. روز گذشته خانمی محجبه روی سکویی در مشهد رفته بود (3)، و او هم همین چوب و روسری را در دست داشت که به بهترین شکل دیدگاه زنان را برای آزادی پوشش نشان می داد که مرا به یاد مادر مرحوم خود انداخت که چادری بود اما از بی چادر بودن خواهرانم حمایت می کرد (4). برای مردم تکلیف تعیین نکنیم. نظر خود را بنویسیم و اجازه دهیم مردم خود برای زندگی خود تصمیم بگیرند.

 

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی

سایت آینده نگر ایرانسکوپ
http://www.ghandchi.com

دوازدهم بهمن ماه 1396
February 1, 2018

 

پانویس:

 

1. دختران خیابان انقلاب

https://goo.gl/Cg9aCH

 

2. اپوزیسیون، مردم ایران و تغییر
http://www.ghandchi.com/789-iranians-and-change.htm

 

3. فیسبوک: اعتراض زن محجبه به قانون حجاب اجباری و حمایت از #دختران_خیابان_انقلاب در چهارراه خيام مشهد
https://goo.gl/PN7JBR

 

4. دعوت از آخوندها برای شرکت در مراسم سوزاندن حجاب اجباری
http://www.ghandchi.com/1858-roosarie-ejbaari-soozaan.htm

 

 

 

 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

SEARCH