Sam Ghandchiسام قندچي دعوت از آخوندها برای شرکت در مراسم سوزاندن حجاب اجباری
سام قندچی
http://www.ghandchi.com/1858-roosarie-ejbaari-soozaan.htm

 

سوزاندن روسری و چادر اجباری حق هر زنی است. روز گذشته هفدهم دی ماه، سالروز کشف حجاب رضا شاه بود که پیش از انقلاب، شماری از زنان ایران جشن می گرفتند. آنچه این قلم مراسم سوزاندن حجاب اجباری می خوانم، سوزاندن روسری یا چادر کسانی نیست که آن پوشش را دوست دارند. مادر مرحوم خودم دوست داشت چادر بر سر کند و حق او بود که آزادی انتخاب حجاب داشته باشد؛ در دوران رضا شاه مادرم این آزادی را نداشت در حالیکه در دوران محمد رضا شاه این آزادی را داشت و چادر را انتخاب کرد. اما روسری و چادر اجباری که 38 سال است با فتوای آیت الله خمینی کمتر از یکماه بعد از انقلاب 57 بر زنانی تحمیل شد که دوست نداشتند حجاب بر سر کنند، این تحمیل روسری و چادر را شایسته مراسم خاصی برای پایان یافتن می کند. اینکه مقررات حجاب اجباری در تهران کاهش پیدا کرده امر خوبی است اما بجای کلاس گذاشتن برای خانمهای بی حجاب باید کلاس برای آخوندهایی گذاشت که 40 سال است حق زنان ایران را برای آزادی پوشش زیر پا گذاشته اند و چه کلاسی بهتر از مراسم سوزاندن روسری ها و چادرهای اجباری و دعوت از همه آخوندها برای شرکت در این مراسم تا با چشمان خود ببینند نفرتی را که 40 سال در قلب زنان بی حجاب کاشته اند، چگونه در آتش می سوزد.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی

سایت آینده نگر ایرانسکوپ
http://www.ghandchi.com

هجدهم دی ماه 1396
January 8, 2018

 
 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

SEARCH