Sam Ghandchiسام قندچي مفعول بودن دوست پسر رضا ضراب چرا برای نویسنده ای مدعی اپوزیسیون مسأله ساز است
سام قندچی
http://www.ghandchi.com/1811-gays-mafool.htm

 

تا به حال به احترام دوستانی در جبهه ملی که از این نویسنده حمایت می کنند از ذکر نام او در رابطه با نوشته های تبعیض آمیزش در مورد یهودیان و بهاییان اجتناب کرده ام (1) و بازهم نام او را نمی گویم. امروز نوشته ای از همین نویسنده درباره ماجرای رضا ضراب دیدم که در آن متنی را از قول دوستش درج کرده با عنوان "شیفتگان مخنث مقام معظم رهبری" که در آن این عبارت آمده: "از قرار معلوم یکی از دوست پسرهای مفعول رضا ضراب در استانبول، بنی حقانیان (بنی مخفف بنیامین با نام اصلی حسین حقانیان) بوده که برادر نورچشمی و گماشته سید علی خامنه‌ای، وحید حقانیان، است." این نوع ادبیات ارائه شده در مورد همجنسگرایان توسط این نویسنده مدعی اپوزیسیون تازگی ندارد که گویی همجنسگرای مفعول برای ایشان حقیرتر است که مرا به یاد فاشیستهای آمریکای لاتین می اندازد که دیدگاه مشابهی دارند. سال گذشته نیز ادبیات ضد همجنسگرایان در ماجرای سعید طوسی در نوشته  فردی شناخته شده در اپوزیسیون در سایت هجا منتشر شده بود که به احترام آنها از ذکر نام نویسنده، پرهیز کردم و فقط خود موضوع بحث شد (2). واقعاً مایه تأسف است که ایرانیان مقیم خارج و آنهم کسانیکه خود را صاحب نظر اپوزیسیون می نامند وقتی در اکثر کشورهای غربی که آنها مقیم هستند حتی ازدواج همجنسگرایان به رسمیت شناخته شده، در این عرصه حقوق بشری از مردم عادی ایران در داخل کشور که امکانات آگاه شدنشان بسیار اندک است، واپسگراتر عمل میکنند و حتی به خود زحمت ارتقاً آگاهی را در این زمینه نمی دهند و مدعی افشاگری رژیم و آگاهسازی مردمند. بهتر است اقلاً با چند همجنسگرای ایرانی در خارج آشنا شوند و درد دل آنها را بشنوند. همجنسگرایان ایرانی از سوی این رژیم اسلامی به اندازه کافی می کشند که قانون اساسی اش برای همجنسگرایان مجازات پرتاب از صخره را در نظر گرفته است. جریانات اپوزیسیون بهتر است خود را درباره حقوق همجنسگرایان (3) مطلع کنند، و اگر هم قادر نیستند دردی دوا کنند اقلاً نمک بر زخم نپاشند و اجازه ندهند افراد نادانی که اینگونه مقالات را می نویسند برای آنها در این عرصه، قلم بزنند.

 

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی، ناشر و سردبیر ایرانسکوپ
http://www.iranscope.com
http://www.ghandchi.com

بیست و پنجم آذر ماه 1396
December 16, 2017

 

1. داستان برخی مدافعان ایرانی روهینگیا و برخوردشان به بهاییان ایران
http://www.ghandchi.com/1629-rohingya.htm

 

2. اپوزیسیون و ماجرای قاری قران بچه باز
http://www.ghandchi.com/1230-child-molester.htm

 

3. درباره همجنسگرایان

https://goo.gl/qUdgXH

 
 

مطلب مرتبط
اطلاعیه سام قندچی در تکذیب مقاله "آئین بهاییت در تقابل با مبانی حقوق بشری"
http://www.ghandchi.com/etelaieh-ma-hastim.htm

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

SEARCH
 

بازچاپ و توزیع در شبکه های اجتماعی