Sam Ghandchiسام قندچي اپوزیسیون و ماجرای قاری قران بچه باز
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/1230-child-molester.htm

مطالب مرتبط: http://bit.ly/2jYJggL

 

بتازگی ماجرای تجاوز قاری قران بچه بازی که به مقامات بالای ولایی و قضایی در ایران نزدیک بوده، در مطبوعات منتشر شده است. موضوع اساساً مربوط به کودک آزاری، تجاوز به کودکان و جنایاتی از این دست است که در رابطه تنگاتنگ با قدرت سیاسی و مذهبی در ایران مطرح شده و به حق جنبش مدنی و سیاسی ایران به آن پرداخته است.

 

اما آنچه مایه شگفتی است مقالاتی گویی افشاگرانه درباره جمهوری اسلامی اما در واقع هموفوبیک به قلم برخی شخصیتهای اپوزیسیون است که حتی با تیترهایی نظیر "خامنه ای و رئیس قوه قضائیه، حامی قاری قرآن لواط کار" منتشر شده است. اگر واقعاً آیت الله خامنه ای و رییس قوه قضاییه حامی قاری قران لواط کار هستند باید از آنها تمجید کرد نه آنکه از آنها انتقاد کرد که چرا آن قاری قران را بخاطر لواط کار بودن اعدامش نکرده اند!

 

کی قرار است بفهمیم تجاوز و کودک آزاری چه توسط جنس موافق باشد چه جنس مخالف، محکوم است و ربطی به لواط کار یا دگرجنسگرا بودن ندارد. آخر به کسانیکه نام خود را اپوزیسیون مترقی گذاشته اند و هنوز معنی تجاوز و کودک آزاری را نفهمیده اند و اینگونه مقاله در این زمینه منتشر می کنند، چه باید گفت و بدتر آنهم نشریاتی که نام خود را سکولار دموکرات گذاشته اند و چنین تیترهای هموفوبیک را در صفحه اول خود درج کرده اند.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران


سام قندچی، ناشر و سردبیر ایرانسکوپ

http://www.iranscope.com

http://www.ghandchi.com
نهم آبان ماه 1395
October 30, 2016

 

مطلب مرتبط

کودک آزاری جنسی و بچه بازی مسأله ای جدی است
http://www.ghandchi.com/1237-bache-baazi.htm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

SEARCH