Sam Ghandchiسام قندچي کودک آزاری جنسی و بچه بازی مسأله ای جدی است
سام قندچی
http://www.ghandchi.com/1237-bache-baazi.htm

 

روز گذشته یکی از فعالین حقوق بشر بحثهای جاری را در مورد کودک آزاری جنسی در نهادهای مذهبی در ایران، آدرس اشتباهی دادن توصیف کرده و نیاز بازگرداندن توجه مردم را به آمار اعدام ها واثرات مخربش بر جامعه ایران، یادآوری کرد.

 

شکی نیست که پایان دادن به مجازات اعدام یکی از بزرگترین موضوعات حقوق بشری در ایران است، اما کودک آزاری جنسی و بچه بازی نیز مسأله جدی حقوق بشر است که چهار سال پیش بطور مفصل در ارتباط با افغانستان بحث شد (1) و در یکی دو هفته اخیر در ارتباط با وجود آن در نهادهای مذهبی در ایران مورد توجه جنبش سیاسی و مدنی ایران قرار گرفته است. همانطور که در گذشته در مقاله ی مورد اشاره بحث شده:

 

بچه بازی (پدوفیلی) جنسیت نمی شناسد و جنایتی است که مبتلایان به آن، پسربچه ها و دختربچه ها را مورد تجاوز قرار می دهند، و ابداً نمیتوان چنین روابط جنسی را حتی اگر بین یک کودک و یک فرد بالغ بدون خشونت هم باشد، مناسبات دو نفر با رضایت متقابل تلقی کرد، چرا که فرد زیر 18 سال دارای استقلال در جامعه نیست که بتواند مستقلاً تمایل جنسی خود را، حال چه دیگرباش باشد چه دگرباش، به عمل درآورد.*

 

آنچه آدرس اشتباهی دادن است تبدیل این بحث برای جامعه ایران به موضوعات اختلافهای شخصی و سیاسی در اپوزیسیون است که بحث مهم و حیاتی حقوق بشری را تحت الشعاع خود قرار می دهد. متأسفانه کسانیکه باید نظرشان بیش از همه پرسش شود یعنی فعالان حقوق کودکان در این مراوده به حاشیه رانده شده اند! در این رابطه ضروری است که مسائل مربوط به کودکان کار مورد توجه ویژه ای قرار گیرد!

 

از سوی دیگر همانطور که پیشتر مورد تأکید قرار گرفت موضوع کودک آزاری جنسی را عده ای حتی در اپوزیسیون برای حمله به همجنسگرایان مورد سوء استفاده قرار می دهند و بجای آنکه همزمان از حقوق همجنسگرایان که در ایران پایمال می شود سخن گویند، به این مهم اشاره نمی کنند که کودک آزاری جنسی به همجنسگرا یا دگرجنسگرا بودن عاملان تجاوز علیه کودکان، ربطی ندارد (2).

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE
http://www.ghandchi.com
هفدهم آبان ماه 1395
November 7, 2016
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH