Sam Ghandchiسام قندچي درباره طرح مهستان در تبعید کنگره سکولار دموکراتها
 سام قندچی
http://www.ghandchi.com/1679-mehestaan.htm

 

mehestan
 

دو روز پیش طرح مهستان در تبعید را دکتر اسماعیل نوری علا در سخنرانی خود در پایان کنگره پنجم سکولار دموکراتها بعنوان نتیجه کنگره کلن آلمان، مطرح کرد (1). اول لازم می دانم شادباش خود را برای برگزاری این کنگره موفق تکرار کنم (2) و اضافه کنم بزرگترین موفقیت کنگره این بود که حزب سکولار دموکرات ایرانیان نه تنها یکساله شد بلکه توانست در مدیریت کنگره جنبش سکولار دموکراسی ایران، توانایی خود را به بهترین وجه نشان دهد، که حتی مخالفان سکولار دموکراتها نیز بعد از این کنگره اذعان کردند که این جریان نه شاهی، نه مصدقی، نه چپ، نه مجاهد، نه اسلامی و نه هیچیک از نحله های گذشته فکری - سیاسی ایران است، و به زبان خود نشان دادند که با پدیده تازه ای روبرو هستند، که در یک کلام، سکولار دموکرات و آینده نگر (3) است و راهکار خود را در گذشته نمی جوید و در شماره سوم فصلنامه گیتی مداری حزب سکولار دموکرات ایرانیان که بر موضوع اپوزیسیون متمرکز بود و در کنگره توزیع شد، برای نخستین بار اپوزیسیون ایران از دیدگاهی آینده نگر مطرح شده است (4). و البته جریاناتی نظیر چریکهای اکثریت (5) نیز تلاشی را آغاز کرده اند که کاریکاتوری شبیه این حرکت راه اندازند اما اول باید تکلیف خود را با اصلاح طلبی که سالهاست در اتحاد جمهوریخواهان تبلیغ کردند، روشن کنند (6).

 

اما از دیدگاه این قلم موضوع مِهِستان در تبعید اقلاً آنگونه که در حال حاضر فهمیده می شود سالهاست به شکل پارلمان خارج و امثالهم مطرح شده، و یکی دوسال پیش نیز گروه آقای مهندس طبرزدی تلاش کرد با استفاده از اینترنت انتخاباتی موازی مجلس شورای اسلامی برگزار کند؛ همچنین شاهزاده رضا پهلوی با طرح شورای ملی ایران، اقدامی نظیر پارلمان خارج را مدنظر داشت، و هر دو نیز توانستند رأی هایی را حدود 2 تا 5 هزار نفر، ثبت کنند، هرچند واقعاً نمی شود گفت چقدر این آراء قابل اتکا است چون شناسنامه و مرجع ثبت رأی وقتی ایرانیان شرکت کننده از کشورهای مختلف  هستند کار را از نظر عملی و بویژه در اینترنت، خیلی سخت می کند. با اینحال از دیدگاه این قلم این اقدام کار شایسته ای است و به هر حال افراد با رأی انتخاب می شوند، و نه آنکه به مقامات منصوب شوند، اما مسأله این است که نیروی پیش برنده چنین کاری، لازم است شکل بگیرد. مثلاً شورای ملی نظیر کنفدراسیون پیش از انقلاب، آکسیون می گذارد و تلاش می کند تظاهرات برگزار کند اما به سختی می تواند حتی صد نفر را در شهری مثل پاریس یا واشنگتن بسیج کند تا چه رسد به بیشتر. از نظر این قلم، دوستان شورای ملی ایران تنها نیرویی هستند که دارند پیگیرانه این نوع کار را می کنند و بقیه نیروها اصلا حتی همین اندازه هم موفق نبوده اند، البته به غیر از سازمان مجاهدین خلق که بحث دیگری است.

 

در نتیجه مشکل کار این است که هنوز حزبی واقعی وجود ندارد، تا چه رسد به آنکه بخواهیم از ائتلاف چند حزب واقعی حرف بزنیم و حتی بزرگترین تشکیلاتهای چپ در خارج قادر نبوده اند این خلاء را پرکنند. ساختن حزب، امروز برای ایرانیان منظور حزب لنینی نیست و هدف ایجاد حزبی نظیر حزب دموکرات آمریکا است که راحت افراد عضو می شوند و می توانند فعالیت کنند و این کار در خارج کشور، شدنی است و در واقع حزب سکولار دموکرات ایرانیان سنگ بنای چنین کاری را گذاشته است و به نسبت رشد این حزب می توان برنامه های سمینارها و کنگره های وسیعتری از سکولار دموکراتها را در نقاط مختلف جهان، تدارک دید و مطمئناً در پی چنین رشدی، حزب سکولار دموکرات ایرانیان قادر خواهد شد موضوع مهستان در تبعید را، مقابل خود قرار دهد، وقتی دستکم 100 کادر تمام وقت داشته باشد، وگرنه مهستان نظیر همه دولتهای سایه که در اوائل سقوط رژیم شاه هر روز در خارج عده ای تشکیل می دادند و پستهای وزارت میان خود تقسیم می کردند، یک روز پس از تشکیل منحل خواهد شد، یا نظیر طرح هایی که پارلمان در تبعید بودند و بعد به شورای انقلاب تغییر پیدا کردند و می خواستند نظیر خمینی شورای انقلاب تشکیل دهند، شکست می خورند.

 

خمینی بر تشکیلات روحانیت حساب کرد و در عمل آن بخشی از روحانیت که با او همصدا شدند، کار را به پیش بردند. اصلاح طلبان هم البته حتی طی جنبش سبز ادعای ایجاد شورای انقلاب نکردند و شورای هماهنگی شان قرار نبود قدرت را بگیرد، اما بازهم روی جریانات روحانیت اصلاح طلب حساب می کردند، هرچند دو حزب مشارکت و اعتماد ملی را در اختیار داشتند. برای سکولار دموکراتها تنها گزینه برای پیشبرد این هدف، حزب سکولار دموکرات ایرانیان است و در غیاب آن، تا به حال اینگونه طرحها شکست خورده اند. در نتیجه اول نیاز است که تعداد اعضا فعال و تمام وقت حزب سکولار دموکرات ایرانیان دستکم به 100 نفر برسد تا چنین طرحی بتواند بطور جدی دنبال شود. لازم به یادآوری است که این قلم بعنوان یک ژورنالیست بحث می کنم و از واقعیت توان کنونی حزب سکولار دموکرات ایرانیان مطلع نیستم اما به دوستان عزیز رهبری این حزب تبریک می گویم که چنین چالشی را که 38 سال است در خارج کشور مطرح شده، با ابزاری نو و آینده نگر در برابر خود قرار داده اند که نشان می دهد در کار خود جدی هستند همانگونه که کنگره کلن را با موفقیت به ثمر رساندند. بازهم با تبریک برای برگزاری موفق کنگره پنجم جنبش سکولار دموکراسی ایران در کلن آلمان که در 28 و 29 ماه اکتبر 2017 برگزار شد (7).

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی، ناشر و سردبیر ایرانسکوپ

http://www.iranscope.com
http://www.ghandchi.com
دوازدهم آبان ماه 1396
November 3, 2017

پانویس:

 

1. سخنرانی پايانی نوری علا در پنجمين کنگره سکولار دموکراتهای ايران
https://www.youtube.com/watch?v=fEfflqQmHoQ&feature=youtu.be

http://isdmovement.com/Index-All/2017/1117/110317.htm

https://www.youtube.com/watch?v=jN6hhwI9M7k  

 

2. شادباشی بمناسبت برگزاری کنگره پنجم سکولار دموکراتها در کلن
http://www.ghandchi.com/1670-konegrehe-panjom.htm

 

3. حزب سکولار دموکرات ایرانیان

https://sites.google.com/site/futuristparty

 

4. اپوزیسیون و آلترناتیو در شماره سوم گیتی مداری حزب سکولار دموکرات ایرانیان
http://www.ghandchi.com/1655-gitimadari-three.htm

 

5. درباره چریکهای اکثریت

 https://goo.gl/8V76SA

 

6. سایت به پیش

http://bepish.org

 

7. سایت کنگره سکولار دموکراتها

http://isdmovement.com/Congress.htm  

 

مطلب مرتبط
تدوین پیشنویس قانون اساسی در دستور کار مِهستان قرار گرفت
http://www.ghandchi.com/1816-mehestan-constitution.htm

 

اطلاعیه درباره مهستان و جنبش سکولار دموکراسی ایران
http://www.ghandchi.com/1916-etelaieh-jonbesh.htm

 

مهستان: اتحاد جمهوریتخواهانِ سکولار، دموکرات و آینده نگر است
http://www.ghandchi.com/2048-mehestan-e-jomhouritkhahan.htm
http://isdmovement.com/2018/0518/051818/051818-Sam-Ghandchi-Re-Mehestan.htm
 

 

 

 


 


 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

SEARCH