Sam Ghandchiسام قندچي آیا آینده نگرهای ایران امیدشان به خاتمی دوم است

 سام قندچی

http://www.ghandchi.com/1658-khatami-dovvom.htm

 

سید عمادالدین خاتمی چند روز پیش در اولین جلسه شورای مرکزی جدید "حزب اتحاد ملت اسلامی ایران" به معاونت دبیر کل این حزب برگزیده شد (1). آقای عمادالدین خاتمی شخصیتی کاریزماتیک نظیر پدرشان سید محمد خاتمی نیست و می گوید پروفشنال است و اکنون در عرصه سیاست کار می کند. آنچه در اینجا مطرح است شخص عمادالدین خاتمی و نظرات ایشان نیست، بلکه این واقعیت است که در ایران تشکیلات سیاسی اصلاح طلبان به ساختاری رسمی و حرفه ای در جامعه تبدیل شده و "حزب اتحاد ملت اسلامی ایران" نیز مهمترین تشکیلات این جریان است. از روز اول تأسیس حزب اتحاد ملت اسلامی، بحث شد که اکنون دو راه در برابر آینده نگرهای ایران قرار دارد یا پیوستن به آن حزب و یا ایجاد حزبی آینده نگر (2). این انتخاب همچنان در برابر همه سکولارهای ایران قرار دارد و البته تا وقتی بطور قانونی نشود در ایران حزبی سکولار ایجاد کرد، گزینه های فعالان در داخل کشور محدود است. در خارج کشور سال گذشته حزب سکولار دموکرات ایرانیان تأسیس شد (3). در کمتر از دو هفته دیگر نیز، کنگره جنبش سکولار دموکراسی ایران در شهر کلن برگزار می شود (4). اکنون در برابر همه سکولار دموکراتها و از جمله آینده نگرهای ایران در داخل و خارج کشور، مسأله انتخاب نقشه راه مطرح است (5). این تصمیمی است که آینده ایران را شکل خواهد داد و نه اینکه سیاست خارجی آمریکا در هر روز چه باشد. در واقع اینکه مردم و اپوزیسیون ایران چگونه عمل کنند خود مهمترین عامل، حتی در جهت دادن به سیاست خارجی آمریکا است (6)، وگرنه همانطور که دیده ایم ریاست جمهوری اوباما یا ترامپ لزوماً تعیین کننده ابعاد مختلف سیاست خارجی آمریکا نبوده و نیست (7).

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

 

سام قندچی، ناشر و سردبیر ایرانسکوپ
http://www.iranscope.com

http://www.ghandchi.com
بیست و پنجم مهر ماه 1396
October 17, 2017

 

پانویس:

 

1. سایت اتحاد ملت ایران اسلامی: محمد نعیمی پور و سید عمادالدین خاتمی معاونین دبیرکل حزب اتحاد ملت شدند
https://goo.gl/pzr39f  

 

2. درباره حزب اتحاد ملت ایران اسلامی

https://goo.gl/VMzU4p

 

3. درباره حزب سکولار دموکرات ایرانیان
https://goo.gl/1mm4n1

 

4. کنگره پنجم جنبش سکولار دموکراسی ایران در 28 و 29 ماه اکتبر 2017 در شهر کلن در آلمان
http://isdmovement.com/Congress.htm

 

5. نقشه راه برای اپوزیسیون سکولار دموکرات بسیار ساده است
http://www.ghandchi.com/1628-raahe-hale-saadeh.htm

 

6. گفتگوی اسماعیل نوری علا در برنامه رضا گوهرزاد درباره ترامپ، برجام و کنگره سکولار دموکراتها
http://www.ghandchi.com/1657-nooriala-goharzad.htm

 

7. صدای آمریکا
http://goo.gl/74DF8R

VOA
http://goo.gl/97fU3U

*ستاره درخشش
http://goo.gl/hT7EZa
Setareh Derakhshesh
http://goo.gl/RsXQqe

*استیو ردیش
http://goo.gl/W4a9A9  
Steve Redisch
http://goo.gl/REzQTp

 

 

 

مطلب مرتبط

درخواستی از فعالان سیاسی قدیمی خارج کشور
http://www.ghandchi.com/1610-kharej-e-keshvar.htm
 

پاسخ به برخی دوستان جبهه و چپ درباره اسماعیل نوری علا
http://www.ghandchi.com/1659-asle-daavaa.htm
 

 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

SEARCH