Sam Ghandchiسام قندچي درخواستی از فعالان سیاسی قدیمی خارج کشور
سام قندچی
http://www.ghandchi.com/1610-kharej-e-keshvar.htm

 

دوستان گرامی،

 

شما بازماندگان نسلی هستید که در سالهای 1960 و 1970 در خارج کشور در کنفدراسیون (1) فعال بود، نسلی که یا در انقلاب 1357 و اعدام های 1360 و 1367 از بین رفت، و یا که در داخل و خارج کشور با گذشت سالها، چشم از جهان فروبسته است. اما شما بیشترین تجربه را در عرصه کار سیاسی- تشکیلاتی در خارج کشور دارید. پس از سرکوب های مخالفان اسلامگرایی در سال 1360 در داخل کشور، دوباره فعالیت سیاسی در خارج شروع شد با این تفاوت که فعالیتها توسط کسانی انجام شد که پیشتر تجربه فعالیت سیاسی در خارج کشور نداشتند و تأکیدشان نیز بر کارهای فرهنگی بود. در 35 سال گذشته پژوهشهای زیادی در عرصه فرهنگی در خارج کشور انجام شده، و اینترنت هم کمک کننده بوده، و نتایج این پژوهشها برای مبارزان داخل کشور نیز سودمند بوده؛ اما، رهبران نسل پیشین فعالان خارج از کشور اساساً با جریانات اصلاح طلبی در داخل سمتگیری کرده اند و همچنان منتظرند اصلاح طلبی (2) در داخل به نتیجه برسد، وقتی می دانیم اصلاح طلبان اسلامی می خواهند از ایران نوع شیعی عربستان سعودی، درست کنند (3). به این صورت تجربیات نسل گذشته به فعالان سکولار دموکرات تازه نفسی که در خارج بدون امید بستن به اصلاح طلبان، رشد و نمو کرده و اکنون به مرحله فعالیتهای سیاسی -تشکیلاتی (4) رسیده اند، منتقل نشده است. بسیاری از شما، نظیر دوست عزیز مهدی خانباباتهرانی (5)، تجربه زیادی در فعالیتهای سیاسی-تشکیلاتی در خارج کشور دارید. ای کاش شما در کنگره پنجم جنبش سکولار دموکراسی ایران که در روزهای 28 و 29 ماه اکتبر 2017 در شهر کلن آلمان برگزار می شود (6)، شرکت کنید و تجربیات گرانبهای خود را در ساختن تشکیلات در خارج کشور، در اختیار فعالان سکولار دموکرات قرار دهید.


به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

 

سام قندچی، ناشر و سردبیر ایرانسکوپ
http://www.iranscope.com

http://www.ghandchi.com
شانزدهم شهریور ماه 1396
September 8, 2017

 


پانویس:

 

1. کنفدراسیون

http://goo.gl/gKmJvi

 

2. اصلاح طلبی

https://goo.gl/1LNRjA

 

3. از انقلاب ارتجاعی 57 تا قهقرای اصلاح طلبی نود و چهار
http://www.ghandchi.com/1135-ghahgharaaye94.htm 

  

4. حزب سکولار دموکرات ایرانیان و پلاتفرمی آینده نگر
http://www.ghandchi.com/1227-isdparty.htm

 

5. آشنایی ام با مهدی خانبابا تهرانی
http://www.ghandchi.com/1146-mehdi-khanbaba-tehrani.htm

 

6. اسامی شرکت کنندگان در کنگره پنجم جنبش سکولار دموکراسی ایران 28 و 29 ماه اکتبر در شهر کلن آلمان

http://isdmovement.com/Congress.htm

 

 

مطلب مرتبط

لزوم داشتن نقشهء راه برای آلترناتیو سکولار دموکرات
http://isdmovement.com/2017/0917/090117/090117.Sam-Ghandchi-Necessity-of-having-a-plan-for-SD-Alternative.htm

http://www.ghandchi.com/1551-naghshehe-raah.htm

 

 

نقشه راه برای اپوزیسیون سکولار دموکرات بسیار ساده است

http://www.ghandchi.com/1628-raahe-hale-saadeh.htm

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

SEARCH