Sam Ghandchiسام قندچي واقعیتی درباره امیدهای واهی برخی ایرانیان به آمریکا

 سام قندچی

http://www.ghandchi.com/1518-aamrikaa-va-iraniaan.htm

 

این چند کلمه بسیار ساده و توضیح واضحات است اما بسیاری اوقات گویی شمار زیادی در اپوزیسیون رژیم مذهبی و استبدادی ایران، امیدهای واهی به آمریکا دارند. دولت آمریکا نظیر هر دولت ملی دیگر حافظ منافع این کشور است و آن منافع را نیز با استفاده از زیرمجموعه های سه قوه در این کشور، ارزیابی می کند. در نتیجه نه تنها کسانیکه قانون اساسی برای ایران آینده نوشته و در اختیار کنگره آمریکا قرار داده اند تا آمریکا برایشان کشوری با این دستور العمل پخت غذا آماده کند، در اوهام به سر می برند، بلکه دیگرانی نیز که با تصورات تئوری های توطئه می گویند، خودشان می آورند و می برند، در اشتباه هستند. این به آن معنی نیست که طرح های قانون اساسی حتی با رونویسی از قانون اساسی آمریکا، برای ایران بد باشد. خیر. اما این تصور که گویی آمریکا قرار است آنرا برای ما پیاده کند، غلط است و بعد هم پس از ناکامی به یأس منجر می شود. همچنین درست است که همه دولت ها سعی می کنند بر کشورهای دیگر آنگونه اثری بگذارند که برای منافع آنها مطلوب باشد، اما تئوری های توطئه خیالات است، و در پایان کار، این مردم هر کشور هستند که سرنوشت خود را رقم می زنند. مشخص تر بگویم برای آمریکا جریان اسلامی خوب و بد، همچنان در خاورمیانه مطرح است و مثلاً عربستان سعودی اسلامگرایی خوب است و داعش اسلامگرایی بد است، و این تصور که آمریکا با سکولار دموکراتها در خاورمیانه سمتگیری کند واقعیت حاضر نیست و پیشتر هم این موضوع مفصل بحث شده است (1). در نتیجه حتی وقتی درباره برنامه های صدای آمریکا (2)، بحث و اعتراض می کنیم براساس اوهام نیست و خودمان هم می دانیم که آمریکا آنچه را در چارچوب منافعش و یا تصورش از منافعش است، به عمل می گذارد، با اینحال تلاش خود را برای اثرگذاری به نفع آنچه ما در نظر داریم، انجام می دهیم، و به همین دلیل نیز داشتن لابی سکولار دموکراتها (3) در آمریکا بسیار لازم است، اما با این درک که بدانیم هدف آن نیست که آمریکا اهداف ما را در ایران برآورده کند، که اگر چنان فکر کنیم واقعاً در اوهام غرق شده ایم. سالروز انقلاب مشروطه بر شما مبارک باد و به گفتگوی دکتر اسماعیل نوری علا در این سالروز توجه کنید که بویژه درباره روحانیت از دوران صفویه تا مشروطه شنیدنی است (4).

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

 

سام قندچی، ناشر و سردبیر ایرانسکوپ
http://www.iranscope.com

http://www.ghandchi.com

چهاردهم مرداد ماه 1396
August 5, 2017

پانویس
:

 

1. هیولای اسلامگرای فرانکنشتاین
http://www.ghandchi.com/1452-frankenstein-islamist-monster.htm

http://isdmovement.com/2017/0617/060717/060717-sam-Ghandchi-Islamic-Frankstain.htm 
Frankenstein's Islamist Monster
http://www.ghandchi.com/1452-frankenstein-islamist-monster-english.htm

 

2. دم خروس دولت ترامپ
http://www.ghandchi.com/1512-trump-voa.htm
Trump administration's dome khoroos
http://www.ghandchi.com/1512-trump-voa-english.htm

 

3. وقت ساختن لابی سکولار دموکراتهای ایرانی در آمریکاست
http://www.ghandchi.com/1244-secular-democrat-lobby.htm

 

4. سخنان بسیار شنیدنی دکتر اسماعیل نوری علا در مورد روحانیت از پایان دوران صفویه تا انقلاب مشروطه
https://www.youtube.com/watch?v=AELWDjtRMVI
 

 

 
 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

SEARCH