Sam Ghandchiسام قندچي درس سوریه: وقتی آلترناتیو دستکمی از رژیم موجود ندارد

 سام قندچی

http://www.ghandchi.com/1509-syria-lesson.htm

 

وقتی امروز به پناهندگان پاک باخته سوری در ترکیه نگاه می کنیم که در حال بازگشت به سوریه هستند، می بینیم که نتیجه آلترناتیو همطراز رژیم موجود چیست. درست است که داعش و النصره تنها مخالفان بشار اسد نبودند، و همه ما جمعیتهای دانشگاهیان دموکرات مخالف اسد را در آن روزهای بهار عربی به یاد داریم، اما نیروی اصلی آلترناتیو، جریاناتی نظیر داعش و النصره بودند، و بعد هم، وقتی داعش بخشی از سوریه را تحت تصرف خود آورد، آنگونه مردم را به ستوه آورد که حاضر شده اند حتی بشار اسد را، با همه جنایاتش، دوباره تحمل کنند. البته در ایران 1357 نیز شرایط مشابهی پیش آمد اما داعشی های شیعه پیروز شدند، و 38 سال است در قدرت هستند. کدامیک بدتر است، مورد ایران 1357 یا سوریه امروز؟ هنوز معلوم نیست! البته مصر هم دستکمی از این تجربه ها نداشت و مردم آنکشور فعالاً السیسی را به رژیم آلترناتیو واپسگرایی که اخوان المسلمین و مورسی پس از سقوط حسنی مبارک راه انداختند، ترجیح داده اند. گویی در همه این تجربه ها، یک موضوع تکرار می شود و آن اینکه، دیگر آلترناتیوهای واپسگرا در خاورمیانه همانقدر مسأله هستند که رژیم های موجود، و تا وقتی که آلترناتیوهای مترقی شکل نگرفته اند، امیدی به تحول به زندگی بهتر در این کشورها، چه از طریق انقلاب و چه از طریق اصلاحات نیست. این موضوعی است که روز گذشته در رابطه با آلترناتیوهای واپسگرا در ایران بحث شد (1) و یک روز پیش از آنهم درباره کسانی نظیر نوت گینگریچ در آمریکا توضیح داده شد که می خواهند نیروی داعش شیعی دیگری را، یعنی سازمان مجاهدین خلق را که مخالف داعش شیعی حاکم در ایران است، به قدرت برسانند (2).
 

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

 

سام قندچی، ناشر و سردبیر ایرانسکوپ
http://www.iranscope.com

http://www.ghandchi.com

پنجم مرداد ماه 1396
July 27, 2017

پانویس
:

 

1. اپوزیسیون واپسگرا نمی تواند تحول آینده ایران را رهبری کند
http://www.ghandchi.com/1508-retrogressive-opposition.htm

 

2. آینده نگری نوت گینگریچ برای ایران
http://www.ghandchi.com/1507-newt-gingrich.htm
Newt Gingrich's Futurism for Iran
http://www.ghandchi.com/1507-newt-gingrich-english.htm

 


 

 

مطالب مرتبط
سوریه
http://goo.gl/2dWiVJ

مصر
http://goo.gl/hz9Gh9

 

نگاهی به شماره دوم گیتی مداری حزب سکولار دموکرات ایرانیان
http://www.ghandchi.com/1477-gitimadari-two.htm 


 
 


 

 

 

 

 

 


 

 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

SEARCH