Sam Ghandchiسام قندچي نگاهی به شماره دوم گیتی مداری حزب سکولار دموکرات ایرانیان
سام قندچی
http://www.ghandchi.com/1477-gitimadari-two.htm

 

شماره دوم فصلنامه گیتی مداری حزب سکولار دموکرات ایرانیان چند ساعت پیش در اینترنت انتشار یافته است (1). این شماره گیتی مداری کانون توجه بنیانگذاران حزب سکولار دموکرات ایرانیان را بخوبی نشان می دهد که تعمیق گفتمان، و به اجرا گذاشتن طرح آلترناتیو سکولار دموکرات برای آینده ایران است. مبانی تلاشی که سالها پیش توسط دکتر اسماعیل نوری علا آغاز، و  در دوران جنبش سبز با ایجاد تشکیلات سکولارهای سبز، در معرض قضاوت عموم قرار گرفت، و با قلم توانای خود ایشان در این شماره دوم گیتی مداری به تفصیل بحث شده است. پنج سال پیش درباره طرح ایجاد آلترناتیو در پاسخ به برخی منتقدان دکتر نوری علا توضیحات زیر را این قلم منتشر کرد، که چرا اسماعیل نوری علا سیاستمداری بمعنی مرسوم اپوزیسیون ایران نیست (2)، و هنوز هم این حقیقت پیش روی ماست. در این شماره همچنین گفت و گویی بسیار خواندنی با حسن اعتمادی دبیر کل حزب درج شده که بخوبی نشان می دهد روشنفکران سیاسی ایران در نیم قرن گذشته برای دستیابی به آلترناتیوی سکولار و دموکراتیک چه پیچ و خم هایی را طی کرده اند.  همچنین ضرورت دارد در نظر داشته باشیم که هر حزبی با پلاتفرم مشخص خود فعالیت می کند، اما آلترناتیو، نتیجه برنامه ای ائتلافی خواهد بود که حزبی با توان می تواند برای ایجاد چنان جبهه واحدی، نیروهای مختلف را متحد کند، که برداشت این قلم از نوشتار آقای محسن ذاکری و مقاله آقای سهراب کمانچی در این فصلنامه شماره دو گیتی مداری است، و البته ممکن است درک اینجانب درست نباشد. به هرحال برنامه عملی حزب است که رهبران قادری بوجود می آورد که بتوانند چنین ائتلافهایی را برای ایجاد آلترناتیو شکل دهند و این حقیقت را اعلام گزینش پلورالیسم برای کنگره پنجم سکولار دموکراتهای ایران در ماه اکتبر امسال، آشکارتر کرده است (3).

 

این شماره گیتی مداری تأکید مجددی است بر اهمیت احزاب در زندگی حال و آینده ایرانیان. حتی در داخل کشور، به رغم همه استبداد جمهوری اسلامی در 38 سال گذشته، قدرت در ایران توسط احزاب اعمال می شود و از همان اول هم حزب جمهوری اسلامی تشکیل شد و هنوز هم احزاب مختلف اصول گرا و اصلاح طلب هستند که در ایران حکومت می کنند و حتی همه سرکوب اصلاح طلبان و حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد در این واقعیت حکومت احزاب در ایران تغییر چندانی ایجاد نکرده است و بسیاری از احزاب تازه اصلاح طلبان ادامه حزب مشارکت و حزب اعتماد ملی هستند.  هنوز تصویر اکثریت اپوزیسیون ایران از قدرت سیاسی شکلی است که رژیم شاه در 25 سال آخر سلطنت خود حکومت کرد در حالیکه هم قبل از 28 مرداد 1332 و هم بعد از انقلاب 1357 احزاب نقش عمده ای در حکومت ایران داشته اند و در دوران جمهوری اسلامی به رغم قدرت نهاد نظامی-ایدئولوژیک سپاه پاسداران و نهاد مذهبی روحانیت، آنها هم از کانال احزاب در ایران حکومت می کنند. البته متأسفانه نیروهای سکولار و دموکرات از داشتن احزاب قانونی خود در ایران محرومند. اما رسانه های فارسی زبان بین المللی تصویری آنارشیستی را از اپوزیسیون ایران ترسیم کرده و رهبر سازی خود را برای اپوزیسیون ایران انجام می دهند؛  نقش دولتهای خارجی در این امر زیاد بوده که این تصور را می دهند که یک فرد در ایران حکومت می کند و اپوزیسیون هم گویی بسان مهدی موعود قرار است با کمک نیرویی آسمانی، امر کند و با کن فیکون، دوران تاریخی تازه ای در ایران آغاز شود. اما واقعیت این است که هر تغییر عمده ای در ایران از کانال احزاب خواهد بود و احزاب نیز رهبران خود را دارند و دوران قاجار سالهاست برای ایران تمام شده که دولتهای خارجی برای ما رهبر تعیین کنند. حتی ایران کنونی از نظر سیاسی شباهتی به سال 1357 ندارد و به همین دلیل نیز رهبر فرهیخته ای نمی تواند بیاید و به اصطلاح کن فیکون کند (4). داشتن رهبرانی که برنامه واقعی مورد نظر تشکیلات را نمایندگی کنند، در کانون توجه احزاب ایران قرار دارد (5).

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

 

سام قندچی، ناشر و سردبیر ایرانسکوپ
http://www.iranscope.com

http://www.ghandchi.com

چهارم تیر ماه 1396
June 25, 2017


پانویس:

 

1.  حزب سکولار دموکرات ایرانیان: فصلنامه گیتی مداری شماره دوم

https://drive.google.com/file/d/0BzL280jIylYBamVJLW5KNnZkTXM/view

 

2. چند کلمه در مورد تلاشهای سياسی دکتر اسماعيل نوری علا
http://www.ghandchi.com/707-EsmailNooriala.htm

 

3. پلورالسیم، بنیان کنگره پنجم سکولار دموکراتها اعلام شد
http://www.ghandchi.com/1473-isdmovement-congress-five.htm

 

4. کن فیکون مارکسیستیِ ایران

http://www.ghandchi.com/1303-kon-faya-kun.htm
http://www.ghandchi.com/GitimadariNo3.pdf#page=14
http://isdmovement.com/2017/0417/040717/040717.Sam-Ghandchi-Marxists-Armageddon.htm 

 

5. برنامه عملی و حزب سکولار دموکرات ایرانیان
http://www.ghandchi.com/1469-barnameh-amali.htm
 
 

 

 

مطلب مرتبط
جهان بینی علمی و معنای زندگی
http://www.ghandchi.com/1472-jahanbini.htm

 

اپوزیسیون و آلترناتیو در شماره سوم گیتی مداری حزب سکولار دموکرات ایرانیان
http://www.ghandchi.com/1655-gitimadari-three.htm
 

 

 

 

 

 

 

 

 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

SEARCH