Sam Ghandchiسام قندچي درباره دکترین تغییر رژیم ترامپ

 سام قندچی

http://www.ghandchi.com/1493-tillerson.htm

About Trump's Regime Change Doctrine

http://www.ghandchi.com/1493-tillerson-english.htm

 

حدود یکماه پیش رکس تیلرسون وزیر امور خارجه آمریکا در بیان دکترین تغییر رژیم ترامپ برای ایران گفت که آمریکا "از عناصری در داخل ایران که به گذار مسالمت آمیز دولت بیانجامد حمایت خواهد کرد" (1). سریعاً فعالان برجسته در داخل ایران بیانات آقای تیلرسون را بعنوان مداخله جویی در امور داخلی ایران، محکوم کردند (2). در یک ماه گذشته، مقامات آمریکایی تلاش کردند برای دست نشاندگان ایرانی آمریکا که چند دهه است در خارج، اپوزیسیون ایران خوانده می شوند، در رسانه های فارسی زبان بین المللی نظیر صدای آمریکا (3)، تبلیغ کنند. این کار اعتماد اپوزیسیون *مستقل* ایران را که همه این سالها، جان و مال خود و آسایش و زندگی خانواده هایشان را در معرض خطر قرار داده اند، جلب نمی کند. پس چگونه دکترین ترامپ در عمل، کار خواهد کرد؟ یا که آمریکا با جمهوری اسلامی ایران به توافق میرسد و از دست نشاندگان خود که برای چانه زنی های معاملاتش با ایران بکار میروند، خواهد خواست که دوباره نظیر دوران اوباما، ساکت شوند. یا که آمریکا به ایران اعلان جنگ خواهد داد. آیا راهی برای بیرون رفتن از این حالت باخت-باخت وجود دارد؟ بله و آنهم در پاسخ به مقاله اخیر دکتر ری تکیه (4) مطرح شد، و برای آقای تکیه و واشنگتن پست، ارسال شد. بیائیم امیدوار باشیم گفتمانی را که واقعاً در ارتباط با اوضاع کنونی ایران لازم است، آغاز کنیم. مردم و فعالین ایران می خواهند که از سوی آمریکا بعنوان مساوی برخورد شوند و نه بعنوان دست نشاندگان آمریکا.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

 

سام قندچی، ناشر و سردبیر ایرانسکوپ
http://www.iranscope.com

http://www.ghandchi.com

نوزدهم تیر ماه 1396
July 10, 2017

پانویس
:

 

1. Eric Pelofsky: Tillerson’s “Peaceful” Regime Change for Iran: Really? And What Comes Next?
https://www.justsecurity.org/42531/tillersons-peaceful-regime-change-position-iran-really-and-next
/

2. واکنش جمعی از ایرانیان به اظهارات وزیر خارجه آمریکا
http://p.dw.com/p/2er6e
 

3. صدای آمریکا
http://goo.gl/t9UWke

VOA
http://goo.gl/1iRQK3


4. پاسخ این قلم به دکتر ری تکیه
http://www.ghandchi.com/1489-ray-takeyh.htm

My Response to Dr. Ray Takeyh
http://www.ghandchi.com/1489-ray-takeyh-english.htm
 
 

 

 

 

 مطلب مرتبط
آیا سکولار دموکراتهای ایران تغییر رژیم می خواهند
http://www.ghandchi.com/1242-regime-change.htm  
Do Iranian Secular Democrats Want Regime Change
http://www.ghandchi.com/1242-regime-change-english.htm  

 

 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

SEARCH