Sam Ghandchiسام قندچيخرما بر نخیل
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/1435-khorma-bar-nakhil.htm

 

پای ما لنگ است و منزل بس دراز
دست ما کوتاه و خرما بر نخیل
حافظ (1)

 

 

چند لحظه پیش، پیامی را در اینترنت، بمناسبت نتایج انتخابات 1396 ریاست جمهوری در ایران، از سوی "همبستگی برای جمهوری عرفی و حقوق بشر در ایران،" "هجا،" تحت عنوان "شادباش به درایت سیاسی مردم ایران،" مشاهده کردم (2). دو روز پیش از رأی گیری انتخابات 1396 نیز، در نوشتاری از احمد پورمندی، تحلیل مشابهی را از ایران، با تشبیه جمهوری اسلامی به چین تین شیائو پین، در سایت "ایران امروز" دیدم (3). در مورد موضع "هجا" درباره انتخابات 1396، همین چند روز پیش، توضیح داده شد (4). درباره نظرات آقای احمد پورمندی، چریکهای اکثریت و اتحاد جمهوریخواهان نیز بارها بحث شده است (5). اما این بحث تشبیه ایران جمهوری اسلامی به چین تین شیائو پین، سالهاست که در اپوزیسیون ایران، تکرار می شود.

 

کافی است نگاهی به سخنرانی دونالد ترامپ در روز گذشته در عربستان بیاندازید تا پوچی تحلیل تین شیائو پینی از ایران جمهوری اسلامی دستگیرتان شود. مهمترین مؤلفه دیدگاه تین شیائو پین، برعکس خروشچف و گورباچف، نفی استبداد گذشته کمونیستی و پایین کشیدن عکس های استالین نبود، و تا به امروز، عکسهای مائو، بر دیوارهای پکن، نصب است. ویژگی سیاست تین شیائو پین، همکاری بسیار نزدیک او با آمریکا، برای مقابله با رقیب چین در غرب کشور، یعنی شوروی آن زمان بود؛ و شوروی، در عین حال، رقیب جهانی مرگ و زندگی برای آمریکا و کل دموکراسی های غرب، محسوب می شد. در حالیکه، رقیب اصلی جمهوری اسلامی ایران در منطقه، عربستان سعودی است، که متحد اصلی اش هم آمریکا است. آخر این واقعیت ایران، چه شباهتی به چین تین شیائو پین دارد که این دوستان همچنان داستان سرایی می کنند.

 

پاسخ بحث تشبیه ایران جمهوری اسلامی به چین تین شیائو پین، یکسال پیش به تفصیل در نوشتاری تحت عنوان "اپوزیسیونی که خود را گول می زند" (6)، مطرح شد؛ اما اینگونه تحلیل ها، از سوی پیروان سکولار اصلاح طلبان، همچنان ادامه دارد، تا اشتباهات خود را در برخورد به جمهوری اسلامی، توجیه کنند.

 

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی، ناشر و سردبیر ایرانسکوپ
http://www.iranscope.com 
http://www.ghandchi.com
اول خرداد ماه 1396
May 21, 2017
 

 

پانویس:

 

1. گنجور، غزل شماره 308، حافظ

http://ganjoor.net/hafez/ghazal/sh308

 

2. سایت هجا: شادباش به درایت سیاسی مردم ایران
http://iranma.us/170521

 

3. احمد پورمندی در ایران امروز: خطر از جای دوری نمی‌آید!
http://www.iran-emrooz.net/index.php/politic/more/69357

 

4. هجا انتخابات را تحریم نمی کند
http://www.ghandchi.com/1429-heja-tahrim-nemikonad.htm

 

5. اختلاف احمد پورمندی و طرفداران تغییر رژیم بر سر چیست
http://www.ghandchi.com/1326-ahmad-pourmandi.htm

 

6. اپوزیسیونی که خود را گول می زند!
http://isdmovement.com/2016/0616/061316/061316.Sam-Ghandchi-The-opposition-that-fools-itself.htm  
 

 

 

مطالب مرتبط

حزب سکولار دموکرات ایرانیان
http://goo.gl/ncSFhR

 

چرا، و چگونه، تحريم انتخابات شکست خورد؟
http://isdmovement.com/2017/0517/052217/052217.Sam-Ghandchi-Why-tahrim-was-defeated.htm

 

 دو سال پیش، دوماه قبل از اعلام توافق اتمی ایران و آمریکا
http://www.ghandchi.com/1436-two-years-ago.htm
 


 

 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

 

SEARCH