Sam Ghandchiسام قندچيحزب سکولار دموکرات ایرانیان و مجریان تلویزیونها
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/1426-mojriane-tv-hezbe-secular-democrate-iranian.htm

 

حزب سکولار دموکرات ایرانیان اکنون حدود 9 ماه است که تأسیس شده است (1)، و این مایه خوشحالی است که مجریان چند برنامه تلویزیونی، علاقمند شده و رهبران این حزب، از جمله دکتر اسماعیل نوری علا، حسن اعتمادی و منوچهر یزدیان را، به برنامه های تلویزیونی خود، دعوت می کنند. این دوستان هم، هر سؤالی که می شود، با کمال فروتنی پاسخ می گویند، چون نمی خواهند که برای مصاحبه گر، تکلیف تعیین کنند، و اجازه می دهند هر سؤال عرصه عمومی، با آنها مطرح شود، که شفافیت سیاسی و نظری این دوستان را، نشان می دهد. اما متإسفانه بسیاری از این بحثها، چندان کمکی به بینندگان در رابطه با فعالیت خودشان و این حزب نیست. برای توضیح مقصود، در ادامه مطلب، مثالی مطرح می شود؛ اما، لازم است از پیش یادآوری شود، که گفتن این مثال در سطور زیر، به قصد توهین به مجریان برنامه های تلویزیونی نیست، بلکه بعنوان یک بیننده و شنونده، امید است، این بحث در غنا بخشیدن به این برنامه ها، کمکی باشد.

 

اما مثال، که هدف توهین به دوستان نیست. فرض کنیم در کشوری اسلامی، کسی کتاب نظریات فلسفی دکارت را، برای نخستین بار منتشر می کرد، و تلویزیونی هم از او برای بحث، دعوت به عمل می آورد. اگر مجری برنامه، از مترجم می پرسید که، در فلسفه دکارت بحث طهارت چگونه ارائه شده، و مترجم هم می گفت که این موضوع فکری دکارت نبوده؛ و بعد، دوباره مجری برنامه می گفت، خب ما در کشورهای اسلامی هم فیلسوف زیاد داشته ایم، اما آنها درباره طهارت هم نظر داده اند، پس چرا دکارت نظری ندارد، و شاید دارد، و شما، یعنی مترجم دکارت، خبر ندارید. کلاً اگر این بحث، همینگونه ادامه پیدا می کرد، شاید بینندگان هم، دیگر از خیر تماشا و گوش کردن مصاحبه می گذشتند، و فکر می کردند دوباره همان بحث های توضیح المسائل، گرچه، این بار، نه فتواهای خمینی، بلکه آراء علمای دیگر، مورد بحث است.

 

وقتی حزبی نو پا، با دیدگاه های نوینی، پا به عرصه حیات سیاسی ایران گذاشته است، مهمترین موضوع این است که پلاتفرم آن حزب مورد بحث قرار گیرد (2)، و بعد هم، دیدگاه های تشکیلات جدید، در مورد ایران و جهان، بررسی شود. کلاً تا آنجا که، به طرح اختلافات نظری با تشکیلاتهای سیاسی دیگر، و امکانات همکاری در عرصه های مختلف، مربوط است، بهترین شکل کار، مصاحبه های تلویزیونی نیست، و در نوشته های دقیق نظری، می توان آنگونه همکاری ها را، مورد بررسی قرار داد، و درباره ائتلاف های عملی، نظرپردازی و نظرخواهی کرد. مصاحبه های تلویزیونی در واقع، رابطه رهبران و کادرهای حزب، با مردم است، مردمی که می خواهند بدانند، این حزب برای مطالباتی که آنها دارند، چه برنامه ای دارد، و مردم چگونه می توانند در طرح های حزب، مشارکت کنند، و به حزب یاری رسانند، و موضوعات عملی نحوه اجرای کار، نظیر برگزاری سمینارهای محلی، و تأمین نیازهای مالی فعالیت ها، از جمله طرح های حزب برای جمع آوری کمک مالی، نظیر برگزاری کنسرت خوانندگان و امثالم را، می توان در این برنامه های تلویزیونی، مورد ارزیابی، قرار داد.

 

در واقع برنامه تلویزیونی، جایی نیست که بشود، نه به بحث همکاری و وحدت با سازمانها و احزاب دیگر پرداخت، و نه آنکه برای نظراتی نظیر راهکارهای طهارت، وقت گذاشت، که این حزب اصلاً موضوع کار عرصه سیاست نمی شناسد، و برای آن، لزومی به مطرح شدن نمی بیند. پاسخی هم که لازم باشد، این است که این حزب، توضیح المسائل برای موارد بهداشتی نظیر طهارت، ارائه نکرده، و این را هم نقص خود نمی داند، و از دیدگاه این حزب، مسائل بهداشتی نظیر طهارت، درست است با مؤسسات پزشکی مطرح شود، و نه مؤسسات سیاسی، و اگر هم در آن زمینه ها، اختلاف اجتماعی پیش آمد، که ارگان های حزبی و دولتی لازم شد درگیر شوند، نظیر مسأله توالت ترنس جندرها در کارولینای شمالی در آمریکا، بازهم ارگانهای دولتی و دادگاه ها، درست است که تصمیم گیری خود را بر نظر پزشکان و متخصصان بهداشت متکی کنند. البته حزبی اسلامی، ممکن است به این بحثها بپردازد، و این دقیقاً اشکال احزاب مذهبی است، در حالیکه حزب سیاسی، لازم است که سکولار باشد. البته قرار نیست احزاب مذهبی ممنوع شوند (3)، اما در رژیمی سکولار، کمک دولتی نباید دریافت کنند.

 


به امید 
جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی، ناشر و سردبیر ایرانسکوپ
http://www.iranscope.com 
http://www.ghandchi.com
هجدهم اردیبهشت ماه 1396
May 14, 2017
 

 

پانویس:

 

1.  چند کلمه درباره حزب سکولار دموکرات ایرانیان-آینده نگر
http://www.ghandchi.com/1408-iranian-secular-democratic-party-futurist.htm
A Few Words about Iranian Secular Democratic Party-Futurist
http://www.ghandchi.com/1408-iranian-secular-democratic-party-futurist-english.htm

 

2. حزب سکولار دموکرات ایرانیان و پلاتفرمی آینده نگر
http://www.ghandchi.com/1227-isdparty.htm

 

3. سکولاریسم چیست؟
http://www.ghandchi.com/302-Secularism.htm
What is Secularism
http://www.ghandchi.com/302-SecularismEng.htm
 

مطالب مرتبط

حزب سکولار دموکرات ایرانیان
http://goo.gl/ncSFhR

 


 
 


 

 

 

 

 

 


 

 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

SEARCH