Sam Ghandchiسام قندچيسؤالی که ما سکولارهای تحریم کننده این انتخابات باید جواب دهیم
سام قندچی
http://www.ghandchi.com/1414-entekhabat-tahrim.htm

 

پیشتر بحث شد که رأی این قلم در انتخابات ریاست جمهوری 1396 به سکولاریسم است و اضافه شد که عملاً این حرف یعنی تحریم انتخابات (1). سؤالی که مطرح است اینکه همه ما سکولارهایی که عملاً این انتخابات را تحریم می کنیم، بعد از پایان انتخابات، چه گزینه هایی خواهیم داشت؟ نظر خود را درباره سکولارهایی که در انتخابات شرکت می کنند، گفته ایم (2) و آنها نیز نظر خود را گفته اند (3). آن دسته از سکولارها، بعد از انتخابات، تکلیفشان روشن است. اگر کاندیدای مورد نظرشان برنده شد، که به خواست خود در این انتخابات رسیده اند، اگر هم شکست خورد، نظیر دوران احمدی نژاد، با استراتژی اصلاح طلبان همراهی خواهند کرد. حالا ما چطور؟ در حالت اول لابد قرار است به رییس جمهور اصلاح طلب فشار آوریم که به حقوق سکولارها نیز توجه کند، هرچند می دانیم، احمدی نژاد اصولگرا، بیشتر از اصلاح طلبان، برایش مهم بود که سکولارها را راضی کند. اگر هم حالت دوم شد، و گزینه اصلاح طلبان شکست خورد، یعنی نظیر دوران جنبش سبز، دوباره ما تحریم کنندگان، نیروی اصلی خواهیم بود، که از خواستهای اصلاح طلبان، دفاع کنیم. آیا واقعاً کار دیگری سکولارهای ایران می توانند انجام دهند؟ جنبش اصلی در داخل ایران، جنبشی مدنی است و نه جنبشی سیاسی، و سالهاست اکثریت فعالان جنبش مدنی، خود را با اسلامگرایی و در بهترین حالت اصلاح طلبی، تعریف کرده اند، در نتیجه معلوم نیست که موضع سیاسی تحریم، تا وقتی فعالان مدنی، تغییر روش نداده اند، چقدر بتواند عملاً در جامعه اثربخش باشد. شاید هنوز دارویی برای مقابله با ویروس اصلاح طلبی اسلامی، کشف نشده است، و این امر خود عامل ناتوانی جنبش مدنی و سیاسی ایران است (4). حزب سکولار دموکرات ایرانیان شمعی برای این مقصود، روشن کرده است (5). سخنان آقای حسن اعتمادی، دبیر کل حزب سکولار دموکرات ایرانیان، در تلویزیون میهن، که لینک آن در پانویس آمده، شنیدنی است (6).

 

در پایان نکته ای را بدنیست متذکر شویم. در شرایط حاضر که پس از سالها، شماری از سکولار دموکراتهای ایران به کار حزبی روی آورده اند، خوب است دقت کنیم که در تاریخ احزاب هرگاه کادرها و رهبران حزبی، اختلاف شخصی را مایه خجالت دیده، و سعی کرده اند اختلافات شخصی را، سیاسی، جلوه دهند، همگان، بیشتر، متضرر شده اند. اگر به انتخابات اخیر آمریکا نگاه کنیم، اتفاقاً آقای ترامپ که اختلافات شخصی خود را همانگونه که بود مطرح کرد، موفق تر بود. در تاریخ احزاب، رهبران انقلاب آمریکا، نظیر جفرسون و همیلتون، اختلافات شحصی زیادی داشتند، هرچند اختلاف سیاسی هم داشتند، اما همه خبر داشتند (7). بالعکس، در تاریخ حزب بلشویک روسیه، با نگاهی به وصیت نامه لنین (8)، عمق اختلافات شخصی رهبران آشکار است، در حالیکه همه آنها یکدیگر را رفیق خطاب می کردند، و در ظاهر هیچگونه اختلاف شخصی، بروز داده نمی شد، چرا که، توجه به سلیقه های شخصی، بورژوایی تلقی می شد؛ اما بعدها، کتاب تاریخ حزب بلشویک که گفته می شود استالین مؤلف آن بوده، همه اختلافات را سیاسی جلوه داده و از اول تأسیس حزب، از مخالفان آینده در حزب، چهره عفریت ترسیم کرده است. درست قبل از جنگ جهانی دوم نیز، استالین، بوخارین را به دروغ، ستون پنجم آلمان خواند، و اعدام کرد، که بعدها در زمان گورباچف، اعاده حیثیت شد. یاد بگیریم اگر اختلاف شخصی با کسی داریم، آنها را اینجا و آنجا "تجزبه طلبی که حالا طرفدار تمامیت ارضی شده،" نخوانیم، و اختلاف شخصی خود را روشن بگوییم، که سالمتر است. ضمناً بگویم که این قلم، فقط بعنوان ناظری بی طرف، و یک ژورنالیست، ملاحظات خود را از دور نوشته ام، وگرنه این موضوع، به اینجانب، مربوط نیست، و مقصود از طرح بحث، گفتمانی کلی، و نظری است.


به امید 
جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی، ناشر و سردبیر ایرانسکوپ
http://www.iranscope.com 
http://www.ghandchi.com
دوازدهم اردیبهشت ماه 1396
May 2, 2017
 

پانویس:

 

1. در انتخابات به سکولاریسم رأی می دهم
http://www.ghandchi.com/1364-man-beh-secularism-ray-midaham.htm

 

2. شکاف جدی سکولارها در انتخابات
http://www.ghandchi.com/1398-seculars-split-etekhabat.htm

 

3. احمد پورمندی: چرا به روحانی رای می‌دهم
http://www.iran-emrooz.net/index.php/politic/more/69065

 

4. ویروس اصلاح طلبی عامل ناتوانی جنبش مدنی و سیاسی
http://www.ghandchi.com/1238-virus-eslaahtalabi.htm

 

5. چند کلمه درباره حزب سکولار دموکرات ایرانیان-آینده نگر
http://www.ghandchi.com/1408-iranian-secular-democratic-party-futurist.htm
A Few Words about Iranian Secular Democratic Party-Futurist
http://www.ghandchi.com/1408-iranian-secular-democratic-party-futurist-english.htm

 

6. گفتگوی پری عسگری با حسن اعتمادی، شایان آریا و ناصر شاهین پر
http://goo.gl/EWdPG9

https://www.youtube.com/watch?v=yBT2TCC5Cr8

 

حقایقی از ایران با پری عسکری برنامه 10 و حضور حسن اعتمادی و خسرو بیت اللهی و ناصر شاهین پر
http://goo.gl/FKejDJ

https://www.youtube.com/watch?v=KkdCOI2N16U

 

7. مدیسون، مقاله های فدرالیست و ایران
http://www.ghandchi.com/1003-madison-federalist-papers-iran.htm
Madison, Federalist Papers and Iran
http://www.ghandchi.com/1003-madison-federalist-papers-iran-english.htm

 

8. همنشین بهار: غبازدایی از آینه‌ها - وصیتنامه لنین Письмо к съезду (نامه به کنگره)

http://www.iranglobal.info/node/59861
 


متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com    

 

 

 

 

SEARCH