Sam Ghandchiسام قندچيلزوم حمایت از سکولاریسم در سوریه، همزمان با برکناری بشار اسد
سام قندچی
http://www.ghandchi.com/1386-syria-secularism.htm

Support Secularism in Syria while Removing Assad

http://www.ghandchi.com/1386-syria-secularism-english.htm

 

 

همانطور که 5 سال پیش اشاره شد (1)، گروه های طرفدار دموکراسی لازم است که جنایات بشار اسد را علیه مردم سوریه محکوم کنند و با حمایت جمهوری اسلامی ایران از رژیم سوریه و دخالت در آن کشور مخالفت نمایند، و ایران باید موظف شود که نیروهای نظامی خود را از سوریه به ایران بازگرداند.

 

اما اپوزیسیون سوریه و ایران، و همچنین غرب، لازم است اطمینان حاصل کنند در حالیکه رژیم اسد  برکنار می شود، از سکولاریسم در سوریه پشتیبانی کنند . یکبار 38 سال پیش، انقلاب ایران بین طرد دیکتاتوری و حمایت از سکولاریسم، که در ایران آن دوران وجود داشت، تشخیص نداد  . ما هنوز به خاطر از دست دادن سکولاریسم در 1357 در ایران، در عذاب هستیم. تجربه انقلاب 1357 ایران می تواند درس خوبی برای سوریه باشد (2).
 

قابل فهم است که نیروهای اسلامگرا می خواهند از فرصت خیزش علیه دیکتاتوری بشار اسد، برای پایان دادن به سکولاریسم در سوریه، بهره ببرند و در آن کشور دولتی اسلامی، برپا کنند، اما نیروهای سکولار و دموکرات، لازم است در برابر چنین طرح هایی برای آینده سوریه، ایستادگی کنند.

به امید 
جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی، ناشر و سردبیر ایرانسکوپ
http://www.iranscope.com   
http://www.ghandchi.com   
بیست و چهارم فروردین ماه 1396
April 13, 2017


پانویس:

 

1. تفاوت اثر دخالت ايران در سوريه و عراق
http://www.ghandchi.com/691-IranSyria.htm 

2. ایران آینده نگر: آینده نگری در برابر تروریسم
http://www.ghandchi.com/500-FuturistIran.htm
FUTURIST IRAN: Futurism vs Terrorism-Third Edition
http://www.ghandchi.com/500-FuturistIranEng.htm

 

 

 

 

 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

 

 

SEARCH