Sam Ghandchiسام قندچينقدی بر مکارتیسم ضد ترامپ
سام قندچی
http://www.ghandchi.com/1365-anti-trump-mccarthyism.htm    
A Critique of Anti-Trump McCarthyism
http://www.ghandchi.com/1365-anti-trump-mccarthyism-english.htm\\

 

----------------------------------------------------------------------

پی نوشت دهم شهریور ماه 1397: چرا سی اِن اِن چپی از مکارتیسم ضدروسیه علیه ترامپ استفاده می کند

http://www.ghandchi.com/2241-trump-cnn.htm

----------------------------------------------------------------------

 

مایه خوشبختی است که شبکه هایی مانند سی اِن اِن از وقتیکه دونالد ترامپ، رییس جمهوری آمریکا شده است، در مقایسه با زمان اوباما، فعالتر شده اند (1). اما حزب دموکرات آمریکا و مطبوعات در ایالات متحده تولید تبلیغات ضدروسی را تا به حدی افزایش داده اند که تنها قابل مقایسه با زمان مک کارتی و دوران جنگ سرد، در تاریخ آمریکا است.

بسیاری از این حملات لفظی بر باوری از سوی برخی از اعضای مطبوعات مانند چند روزنامه نگار نیویورک تایمز، بنا شده که معتقدند ریاست جمهوری دونالد ترامپ ممکن است در نهایت به دولتی مانند فاشیسم هیتلری، ختم شود. در انتخابات سال 2016، نیویورک تایمز مقاله ای را یادآور می شد که آن روزنامه پیش از به قدرت رسیدن هیتلر، منتشر کرده است، و به مردم آمریکا هشدار می داد که چنین عاقبتی را در صورت صعود ترامپ به قدرت، انتظار داشته باشند.


جام جهان نما ندارم، اما واقعیت این است که فاشیسم اساساً در تاریخ ایالات متحده شکست خورده است و کسانی که در نیویورک در سالهای 1930 برای ترویج فاشیسم تبلیغ می کردند، به سختی طرفداری پیدا کردند؛ در حالیکه آنتی کمونیسم در تمام طول دوران جنگ سرد و به ویژه طی دوران مک کارتی در سالهای 1950، طرز تفکر آمریکاییان را به آن حد تسخیر کرد که حتی تا به امروز، هیچ حزب سوسیالیستی در ایالات متحده وجود ندارد و یک نامزد ریاست جمهوری نظیر مارکو روبیو در زمان انتخابات سال 2016، با حمله به طرح برنی سندرز برای طرح سوسیالیسم دموکراتیک، می گفت اگر شهروندی آمریکایی سوسیالیست یا کمونیست باشد، به این کشور تعلق ندارد و باید ایالات متحده آمریکا را ترک کند.


نمی گویم که حزب دموکرات آمریکا و یا اعضای مطبوعات، از جمله سردبیران روزنامه نیویورک تایمز، دیدگاه هایی مشابه افکار جوزف مک کارتیِ سالهای 1950، در سر می پرورانند؛ اما ضروری است به یاد داشته باشیم آنگونه طرز فکری که  جاسوسان روس را به عنوان ریشه همه مشکلات آمریکا، معرفی می کند، مسئول ارعاب و آزار بسیاری از روزنامه نگارانی بود که در دوران مکارتیسم، به عنوان جاسوس روسیه، خوانده شدند. شخصا سرسخت ترین منتقد کمونیسم (2) هستم، اما اجازه دهید به یاد داشته باشیم که هیستری ضد کمونیستی، بزرگترین تهدید برای آزادی بیان، در تاریخ آمریکا بوده است، و نه فاشیسم!

به امید 
جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی، ناشر و سردبیر ایرانسکوپ
http://www.iranscope.com  
http://www.ghandchi.com  
دهم فروردین ماه 1396
March 30, 2017

پانویس:

1. سؤالی از سی ان ان درباره ترامپ در مقایسه با اوباما
http://www.ghandchi.com/1321-cnn-trump-obama.htm
A Question from CNN about Trump vs Obama
http://www.ghandchi.com/1321-cnn-trump-obama-english.htm

 

2. اندیشه مارکسیستی و مونیسم -یکتا گرائی
http://www.ghandchi.com/299-Marxism.htm
Marxist Thought and Monism
http://www.ghandchi.com/299-MarxismEng.htm
 

 


متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com
 

 

SEARCH