Sam Ghandchiسام قندچيمسأله مالی احزاب اپوزیسیون
سام قندچی
http://www.ghandchi.com/1329-masale-maali.htm

 

38 سال است درباره راهکارهای مالی در اپوزیسیون بحث می شود و اثبات حرف مفت بودن (1) ادعاهای برخی مدعیان حمایت از اپوزیسیون در جنبشی که علنی است، بسیار ساده بوده و مدتهاست به تفصیل توضیح داده شده است (2). شاپور بختیار اذعان کرده بود که از عراق پول گرفته اما گفت در غیراینصورت مجبور می بود که مبارزه را تعطیل کند. تیمسار مدنی از سران جبهه ملی اذعان کرد که از سازمان سیا پول گرفته است البته متأسفانه در موقع دریافت کمک مالی شفاف نبود و خبر را بعد از آنکه اقدامش از سوی نزدیکان دکتر علی امینی اعلام شد، تأیید کرد، که اعتبارش هم از بین رفت (3). روزی در سال 1983 در کالیفرنیا همراه آقای قاسم لباسچی به دیدن دکتر کریم سنجابی رفته بودم (4). مرحوم قاسم لباسچی از بازاریان متمول و از رهبران جبهه ملی و نزدیکان زنده یاد تیمسار احمد مدنی بود. از آقای لباسچی پرسیدم که در مورد خبر دریافت کمک مالی تیمسار مدنی از سازمان سیا چه فکر می کند. او در جواب گفت، مسأله ای نیست مردم بیشتر از ما حمایت خواهند کرد، چون می گویند حتماً آمریکا روی ما بیشتر حساب می کند که کمک مالی کرده است. شاید حرف او درست بود اگر تیمسار مدنی شفاف عمل کرده بود و دریافت کمک مالی را از همان اول خود اعلام کرده بود.

 

به هر حال تشکیلاتهای مستقل سیاسی نیاز به توان مالی دارند تا بتوانند فعالیت کنند. جالب است که بعد از انقلاب 57، بیشترین حساسیت را نسبت به دریافت کمک مالی از منابع خارجی، چپهای ایران داشته اند. حتی حزب بلشویک در روسیه اوائل سالهای 1900 با همه عظمت خود که تعداد قابل ملاحظه ای عضو داشت، به اذعان کروپسکایا همسر لنین در خاطراتش، از میلیونری روسی کمک مالی دریافت کرده بود و همچنین حتی شخص استالین بانک می زد که برای حزب پول فراهم کند. تا آنجا که به داخل کشور مربوط است، ما در جامعه ای دموکراتیک زندگی نمی کنیم که احزاب بتوانند نظیر حزب دموکرات یا جمهوریخواه آمریکا از اعضا خود پول جمع آوری کنند. در خارج کشور هم، تشبیهات دوران کنفدراسیون در 38 سال گذشته، کار نکرده است. در شرایطی نظیر وضعیت اپوزیسیون امروز ایران، مسأله مالی مشکلی جدی برای فعالان سیاسی و کلاً به موفقیت رساندن احزاب است.

 

شاید این موضوع را بهتر است نیروهای سیاسی اپوزیسیون علناً با مردم در میزگردهای تلویزیونی در میان بگذارند. دادن این تصویر که گویی با دریافت کمک های چند دلاری در برخی برنامه های تلویزیونی خرج فعالیتها تأمین می شود واقعیت نیست و باید دنبال راه بود. بیشتر فعالینی که می شناسم به قیمت نابودی همه امکانات مالی زندگی خصوصی خود و خانواده شان توانسته اند در این سالها فعالیت کنند. با شعار هم این مسائل حل نمی شود. از نظر این قلم دریافت کمک از هر کشور خارجی در صورتیکه شفاف باشد، به خودی خود مسأله نیست و باید مورد به مورد ارزیابی کرد. به عبارت دیگر وقتی با شفافیت و با اطلاع مردم هر کمکی دریافت شود، مطمئناً مردم اهداف دولت خارجی را آشکارا می بینند و  می توانند قضاوت کنند که آیا تصمیم حزب مورد نظرشان برای قبول کمک از دولتی معین، درست است یا نه.

 

کار حزبی فعالیتی آماتوری نیست که بشود با یک مشت حرف مفت ظاهراً زیبا به پیش برد. جمع دکتر محمد مصدق نیز تشکیلاتی سیاسی برای گرفتن قدرت نبود و خود او هم نخست وزیر شاه بود و اطرافیانش مقامات دولتی بودند. درست است که او متمول بود و حتی حقوق وزیران خود را می داد که کار درستی هم نبود چون وزیر دولت باید از دولت حقوق بگیرد، نه از نخست وزیر که تابعیت فردی ایجاد کند، اما به هر حال تشکیلات جبهه ملی آن زمان اصلاً نمونه واقعی برای احزابی نیست که بخواهند در کشوری نظیر ایران امروز برای گرفتن قدرت، تلاش کنند. در آمریکا با اینکه جمع رهبری انقلابیون فراماسون دوران جنگ استقلال، افرادی متمول بودند (5)، بازهم از دولت فرانسه کمک قبول کردند، اما شفاف و این نکته اصل موضوع است (6). دیگر اکنون زمانی است که بجای شعار دادن درباره استقلال احزاب و امید داشتن به عده ای که بیشتر حرف مفت می زنند تا که واقعاً به اپوزیسیون کمک مالی کنند، بهتر است طرح هایی واقعی را برای تأمین مالی فعالیتهای حزبی، مورد ارزیابی قرار دهیم.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی، ناشر و سردبیر ایرانسکوپ
http://www.iranscope.com
http://www.ghandchi.com

ششم اسفند ماه 1395
February 24, 2017

پانویس:

 

1. فکاهی- از امروز ببعد حرف مفت قبول نميشود
http://iranscope.blogspot.com/2014/11/blog-post_8.html 
 

2. تفاوتی مهم بین اپوزیسیون قبل و بعد از انقلاب
http://isdmovement.com/2015/0915/093015/093015.Sam-Ghandchi-An-important-difference-between-pre-and-post-revolution-opposition.htm

 

3. دربارهء گرفتن کمک از خارجی ها
http://isdmovement.com/2015/0715/072915/072915.Sam-Ghandchi-On-getting-help-from-foreign-countries.htm 

 

4. یادداشتی کوتاه درباره دکتر سنجابی و لیبرالهای ایران
http://www.ghandchi.com/467-KarimSanjabi.htm

 

5. جمعیت رفراندوم
http://www.ghandchi.com/328-Referendum.htm
Referendum Society
http://www.ghandchi.com/328-ReferendumEng.htm

 

6. دربارهء گرفتن کمک از خارجی ها
http://isdmovement.com/2015/0715/072915/072915.Sam-Ghandchi-On-getting-help-from-foreign-countries.htm 

 

 

 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com


 

 

 

SEARCH