Sam Ghandchiسام قندچيیادداشتی بر نظر مهدی خانباباتهرانی درباره اپوزیسیون
سام قندچی
http://www.ghandchi.com/1304-mehdi-khanbaba-tehrani.htm

 

چند ساعت پیش دوست عزیز آقای مهدی خانباباتهرانی نوشتاری را در سایت خودشان منتشر کردند تحت عنوان "تأملاتی بر ویژگی‌های اپوزیسیون کنونی ایران" که نگاهی اجمالی است بر تجربه 70 سال اخیر حکومت و اپوزیسیون در ایران (1). درباره آشنایی خود با مهدی خانباباتهرانی در گذشته نوشته ام (2). جالب است که خود نیز روز گذشته نگاه مفصلی داشتم به کن فیکون مارکسیستی 1357 در آستانه سی و هشتمین سالگرد 22 بهمن (3). نوشتار  آقای خانباباتهرانی همچون نگاه نسل انقلاب 1357 بر زندگی خود، خواندنی است. شخصاً گرچه موضوع استبداد آسیایی را که آقای خانباباتهرانی مورد تأکید قرار داده اند، رد نمی کنم ولی آنقدر ویژه نمی بینم که توضیح اصل تطور تاریخی ایران معاصر بدانم. با اینحال از نظر این قلم نیز جایگاه استقلال و وابستگی در پوزیسیون و اپوزیسیون رژیم شاه و جمهوری اسلامی واقعیتی غیرقابل انکار است گرچه بر عکس تصور اپوزیسیون خارج، جنبش ملی و مصدق را راه حل آینده برای اتحاد اپوزیسیون نمی شناسم. همچنین توضیح بیشتر را درباره بحث استقلال و اپوزیسیون 38 سال اخیر لازم می دانم که در سطور زیر می آید.

 

در دوران پس از 28 مرداد موضوع استقلال به نقطه مرکزی تفکر اپوزیسیون ایران تبدیل شد و حزب توده که هیچگاه مستقل نبود و از روز اول به شوروی وابسته بود پس از 28 مرداد مدافع استقلال شد. اما در 38 سال گذشته که جمهوری اسلامی در قدرت بوده، داستان به عکس شده و رژیم است که نقطه مرکزی تبلیغات خود را بر استقلال قرار داده و فقط اپوزیسیون در خارج همچنان نظیر دوران بعد از 28 مرداد عمل کرده، و به همین دلیل نیز زمانهایی همسوی اصلاح طلبان رژیم و حتی در بسیاری از اوقات به توجیه گر رژیم تبدیل شده است. در داخل کشور ابداً در 38 سال گذشته نقطه مرکزی تفکر اپوزیسیون موضوع استقلال نبوده و دموکراسی و سکولاریسم مرکز توجه است. اپوزیسیون رسمی اصلاح طلبان خود را مصدقی معرفی می کند و همین چند روز پیش دختر میرحسین موسوی فوراً به نتانیاهو جواب می دهد در صورتیکه در موارد بی شمار دیگر ساکت است. بخشی از اپوزیسیون داخل کشور که همچنان ادامه جنبش بعد از 28 مرداد است و نه بخشی از اصلاح طلبان، یعنی جبهه ملی، همچنان بر راه مصدق تأکید دارد اما جریانی بسیار فرعی در اپوزیسیون داخل کشور است، گرچه اپوزیسیون خارج تمایل دارد جبهه ملی را نیروی مهمی در داخل ایران تلقی کند.

 

اینها واقعیات اپوزیسیون کنونی ایران است که متأسفانه بسیاری در داخل حتی به افراط هم رفته و می گویند که سپاه پاسداران بسیار قدرتمند است (4) و اپوزسیون داخلی قادر نیست از پس آن برآید و حمله نظامی به ایران را چاره کار می دانند.
 

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی، ناشر و سردبیر ایرانسکوپ
http://www.iranscope.com
http://www.ghandchi.com
سیزدهم بهمن ماه 1395
February 2, 2017

 

پانویس:

 

1. تأملاتی بر ویژگی‌های اپوزیسیون کنونی ایران

http://www.khanbabatehrani.com
http://goo.gl/MQcd5l

 

2. آشنایی ام با مهدی خانبابا تهرانی
http://www.ghandchi.com/1146-mehdi-khanbaba-tehrani.htm

 

3. کن فیکون مارکسیستی سال 57 در ایران
http://www.ghandchi.com/1303-kon-faya-kun.htm

 

4. بزرگنمایی سپاه پاسداران
http://www.ghandchi.com/1279-irgc.htm

 


 

 

 

 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

SEARCH