Sam Ghandchiسام قندچيجمعبندی از تلاشهای تشکیلاتی سکولار دموکراتها
سام قندچی
http://www.ghandchi.com/1296-tashkilaate-secular-democrat.htm

 

در 37 سال گذشته تلاشهای فراوانی برای سازماندهی سیاسی سکولار دموکراتهای ایران انجام شده است. تلاشهای تشکیلاتی در عصر حاضر که با برداشت سکولاریسم و دموکراسی بمثابه ایدئولوژی یا فلسفه سیاسی انجام شود، به نتیجه نمی رسند و نرسیدند.

 

حتی احزابی نظیر حزب دموکرات در آمریکا یا احزاب سوسیال دموکرات در اروپا دیگر لیبرالیسم و سوسیالیسم را نه بمثابه ایدئولوژی یا فلسفه سیاسی بلکه بعنوان تمپلیت و نهادهای اجتماعی نگاه می کنند و به همین دلیل همچنان در جهان امروز مطرح هستند. برای جمعبندی علل شکست یا پیروزی تلاشهای مختلفی که برای سازماندهی سکولار دموکراتها در ایران انجام شده، لازم است این واقعیت را که دو روز پیش مفصل بحث شد، مدنظر قرار دهیم (1).

 

موضوع دیگر ائتلافهای وسیعتر سکولار دموکراتها است و اینکه فعالیت به شکل حزبی، یا جبهه ای، امری ثانوی است (2). مسأله مهم این است که برای ثمربخشی تلاشهای جبهه ای نظیر ائتلافها، حزب سکولار دموکراتی قدرتمند لازم است که قادر باشد چنین ائتلافهایی را سازمان دهد و البته متقابلاً آن ائتلافها نیز به رشد احزاب سکولار دموکرات کمک خواهند کرد. اما امروز نیاز جنبش سیاسی ایران ایجاد حزب سکولار دموکراتی قدرتمند با پلاتفرمی آینده نگر است که بدون آن ائتلافها به جایی نمیرسند، و ایجاد چنان حزبی، هدفی است که چهار ماه پیش بنیانگذاران حزب سکولار دموکرات ایرانیان در مقابل خود قرار داده اند (3).

 

چند سال پیش نوشتاری منتشر شد تحت عنوان دووئرهای حزب آینده نگر، شاید ضرری نداشته باشد که آن نوشته را دوباره مرور کنیم (4). متأسفانه بسیاری از آینده نگرهای ایران در عرصه سیاست بجای کمک به تلاشهای سکولار دموکراتها، با جریانات اصلاح طلب اسلامی نظیر "حزب اتحاد ملت ایران اسلامی" سمتگیری کرده اند (5). ای کاش این دوستان شکلی از همکاری را با حزب سکولار دموکرات ایرانیان و جنبش سکولار دموکراسی، آغاز کنند (6).

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی، ناشر و سردبیر ایرانسکوپ
http://www.iranscope.com
http://www.ghandchi.com
ششم بهمن ماه 1395
January 25, 2017

 

پانویس:

 

1. بحثهای بیفایده درباره نئولیبرالیسم و چپ نو
http://www.ghandchi.com/1294-neoliberalism-chapeno.htm

 

2. تفاوت کادرهای حزبی و جبهه ای
http://www.ghandchi.com/1273-cadres.htm

 

3. حزب سکولار دموکرات ایرانیان و پلاتفرمی آینده نگر
http://www.ghandchi.com/1227-isdparty.htm
http://isdparty.org/mqlt-w-mtlb/pltfrm
 

4. دووئر های حزب آینده نگر
http://www.ghandchi.com/1017-doer-ayandehnegar.htm

 

5. آینده نگر ها و حزب اتحاد
http://www.ghandchi.com/989-futurists-hezbe-etehad.htm

 

6. نشريهء جنبش سکولار دموکراسی ايران برای چهارشنبه ششم بهمن ماه 1395

http://isdmovement.com/Index-All/2017/0117/012517.htm

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

SEARCH