Sam Ghandchiسام قندچيواقعیاتی درباره پناهندگان سوری
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/1288-syrian-refugees.htm

 

با اوج گیری جنگ داخلی در سوریه در پنج سال اخیر موج حرکت پناهندگان سوری به سوی غرب شدت گرفته است. بویژه از آنجا که جمهوری اسلامی ایران در سرکوب بهار عربی در سوریه با بشار اسد متحد بود (1)، پناهندگان ایرانی احساس همدردی بیشتری با پناهندگان سوری می کنند. اما نقطه مشترک پناهندگان سوری و ایرانی، تنها این واقعیت است که حقوق پناهندگان صرفنظر از هر اعتقادی که دارند، محترم است. وگرنه در 37 سال گذشته پناهندگان ایرانی اساساً سکولار بوده اند و نگاهی به خانم های ایرانی پناهنده که بی حجاب هستند به سادگی این واقعیت را نشان می دهد، و حتی پس از جنبش سبز که به مهاجرت بسیاری از خانم های مرتبط با اصلاح طلبان اسلامی ایران انجامید، خیلی زود حجاب ها را پس از مهاجرت برداشتند. اما پناهندگان سوری اساساً نه تنها مذهبی بلکه حتی ضد سکولارند. بازهم نگاهی به خانم های پناهنده سوری در غرب این واقعیت را نشان می دهد.

 

ممکن است بپرسیم که چرا پناهندگان سوری که ضد سکولارند به کشورهای اسلامی مهاجرت نمی کنند و اروپا و آمریکا را بر می گزینند. این امر زیاد هم تعجب انگیز نیست. بسیاری از مهاجران مسیحی از اروپا در ابتدای تأسیس آمریکا به همینگونه بودند و حتی می خواستند در زمان انقلاب آمریکا در ایالاتی نظیر کارولینای جنوبی دولت مذهبی پروتستان برقرار کنند، یعنی به آمریکا مهاجرت کرده بودند تا دولت مذهبی مورد علاقه خود را تأسیس کنند. نگاهی به قانون اساسی پیشنهادی کارولینای جنوبی در سال 1776 این واقعیت را آشکارا نشان می دهد (2).

 

در اینکه پناهندگان سوری اکثراً اسلامی و حتی ضد سکولار هستند چندان تردیدی نمی توان داشت و همچنین در اینکه بسیاری از مهاجران اسلامگرا در اروپا و کانادا در نیم قرن اخیر تلاش کرده اند که قوانین شریعت اسلامی را حتی در غرب برقرار کنند و در بسیاری از کشورهای غربی هم موفق بوده اند، شکی نیست. اما مطمئناً می شود امید داشت که این مهاجران تازه با گذشت زمان نظیر نسل های بعدی پروتستانهای ضد سکولار کارولینای جنوبی کم کم به سکولاریسم نزدیک شوند. اما حتی تا به امروز پس از 240 سال همچنان در این رابطه، کارولینای جنوبی مشکل دارد و گروه های اونجلیست در آنجا قدرتمندند و در بسیاری از موارد دیدگاه هایی ضد سکولار دارند.

 

در 5 سال گذشته در سوریه، نظیر بسیاری از کشورهای خاورمیانه در نیم قرن اخیر، آلترناتیو مبارزه با دیکتاتوری، اسلامگرایی شد، وقت آن است که غرب در خاورمیانه از سکولارهای دموکرات که با دیکتاتوری مبارزه می کنند حمایت کند (3).

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی، ناشر و سردبیر ایرانسکوپ
http://www.iranscope.com
http://www.ghandchi.com
هشتم بهمن ماه 1395
January 27, 2016
 

پانویس:

 

1. تفاوت اثر دخالت ايران در سوريه و عراق
http://www.ghandchi.com/691-IranSyria.htm

 

2. سکولاریسم چیست؟
http://www.ghandchi.com/302-Secularism.htm
What is Secularism
http://www.ghandchi.com/302-SecularismEng.htm

 

3. وقت تشکیل "ابتکار گلوبال برای سکولاریسم" است
http://www.ghandchi.com/871-global-secular-initiative.htm
Time for a Global Secular Initiative
http://www.ghandchi.com/871-global-secular-initiative-english.htm
 
 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

SEARCH